Banner

Thêm tiện ích Text và TexList vào Blogspot

Hướng dẫn thêm tiện ích Text và TexList vào Blogger đơn giản khi thiết kế cũng như quản trị Blogspot


Hướng dẫn thêm tiện ích Text và TexList vào Blogger khi thiết kế Blogspot, tiện ích giúp cho việc chèn nội dung dạng Text và danh sách Text trở nên thuận tiện hơn giúp cho việc quản trị liền lạc hơn.

 Thêm tiện ích Text và TexList vào Blogspot

Ví dụ về tiện ích (widget) Text

<b:widget id='Text1' locked='false' title='Text' type='Text' version='2' visible='true'>
<b:widget-settings>
<b:widget-setting name='content'><![CDATA[insert text here]]></b:widget-setting>
</b:widget-settings>
<b:includable id='main'>
<data:title/>
<data:content/>
</b:includable>
</b:widget>

Widget Text hay TextList cần được đặt trong thẻ b:section. Do đó theo yêu cầu, bạn vẫn cứ thêm một thẻ <b:section> có thuộc tính showaddelement='yes' hoặc showaddelement='true', để khóa lại thì showaddelement='false'

<b:section id='footer' showaddelement='true'>

Đặt Widget tại đây

</b:section>

Bài tham khảo về b:section

Tìm hiểu các thuộc tính có trong thẻ b:section


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo