Banner

Tìm hiểu các thuộc tính có trong thẻ b:section

Sử dụng các thuộc tính bắt buộc hoặc không bắt buộc với giá trị có sẵn hoặc tự thêm trong thẻ b:section để cài đặt hiển thị vùng chứa tiện ích widget


Các thẻ b:section trong blogspot được hiểu là các vùng chứa các tiện ích widget và nó cũng chỉ chứa duy nhất các thẻ b:widget. Trong thẻ b:section được thêm một số thuộc tính bắt buộc hoặc không bắt buộc có giá trị để cài đặt hiển thị vùng chứa

Đặc điểm của thẻ b:section

  • Mỗi thẻ b:section được đặt trong cấu trúc XML của chủ đề giữa các thẻ <body></body>
  • Một thẻ b:section chỉ có thể chứa thẻ b:widget
  • Thẻ b:section không thể được lồng nhau.
  • Chủ đề phải chứa ít nhất một thẻ b:section, một trong số đó có thuộc tính preferred='true'.

Cú pháp XML của thẻ b:section

<b:section class='CLASS_NAME'
                    cond='CONDITION'
                    id='SECTION_ID'
                    maxwidgets='NUMBER'
                    name='SECTION_NAME'
                    preferred='YES|NO|TRUE|FALSE'
                    showaddelement='YES|NO|TRUE|FALSE'
                    tag='header|main|aside|footer'>
</b:section>

Các thuộc tính của thẻ b:section

Thuộc tínhBắt buộcGiá trịÝ nghĩa
classKhôngGiá trị tự thêmGiá trị section được tự động thêm vào thuộc tính class khi trích xuất đầu ra HTML của thẻ b:section
condKhôngĐiều kiện hiển thịĐiều kiện hiển thị tại một trang cụ thể
idGiá trị tự thêmGiá trị tự thêm vào id đặt tên id của vùng chứa
maxwidgetsKhôngSố (NUMBER)Số lượng tiện ích widget tối đa mà b:section có thể chứa.
nameKhôngGiá trị tự thêmTên của b:section. Nếu tên được đề cập, nó sẽ được hiển thị khi trích xuất đầu ra HTML của thẻ b:section. Nếu không, giá trị của thuộc tính id sẽ thay thế nó.
preferredKhôngYES|NO|TRUE|FALSEThuộc tính này xác định nếu đây là phần chính của Blog.
showaddelementKhôngYES|NO|TRUE|FALSEThuộc tính này được sử dụng để hiển thị liên kết "Thêm tiện ích" trong phần Bố cục của Blogger
tagKhôngheader|main|aside|footerGiá trị thay thế cho thẻ div khi trích xuất HTML của thẻ b:section

Trích xuất đầu ra HTML của thẻ b:section

  • Trong trích xuất HTML của Blog, các thẻ b:section được thay thế bằng các thẻ div. Trong trường hợp b:section được thêm thuộc tính tag, b:section được thay thế bằng giá trị trong thuộc tính của tag
  • Thẻ div sẽ chứa các thuộc tính class, id và name nếu nó được đề cập trong xml.
  • Giá trị section được tự động thêm vào thuộc tính class.
  • Giá trị no-items được tự động thêm vào thuộc tính class nếu phần không chứa tiện ích hiển thị.
  • Một số giá trị của thuộc tính name hiển thị theo ngôn ngữ cài đặt Blogger, ví dụ: name='Header', name='Page Body', name='Sidebar', name='Footer'

Liên hệ Zalo