Banner

Cách thêm hồ sơ tác giả bên dưới bài đăng - Cập nhật mới

Hướng dẫn các bước cơ bản thêm hồ sơ tác giả bên dưới bài đăng Blogger trong widget Blog version 2


Sau khi Google khai tử Google+ vào tháng 4 năm nay, người dùng Blogger bắt buộc phải chuyển qua sử dụng hồ sơ Blogger thay thế cho Google+. Một điều may mắn các thẻ dữ liệu data cho hồ sơ tác giả không bị thay đổi, do đó chúng ta chỉ cần cập nhật lại hồ sơ Blogger là được.

Dưới đây là hướng dẫn thêm hồ sơ tác giả bên dưới bài đăng áp dụng với widget Blog version 2.

Bước 1: Cài đặt hồ sơ tác giả

Truy cập liên kết https://draft.blogger.com/edit-profile.g đăng nhập bằng tài khoản Google đang là tài khoản quản trị Blog, tại trang chỉnh sửa hồ sơ bạn có nhiều mục để điền, tuy nhiên có những mục sau đây bạn bắt buộc phải điền hoặc tích chọn thì mới tạo được hồ sơ hoàn chỉnh bên dưới bài đăng

  1. Chia sẻ hồ sơ của tôi
  2. Tên hiển thị
  3. Ảnh hồ sơ
  4. Giới thiệu

Sau khi đã chỉnh sửa hồ sơ xong bạn chọn Lưu hồ sơ

Bước 2: Thêm hồ sơ tác giả bên dưới bài đăng

Truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > chọn Chuyển đến tiện ích > Blog1, các bạn tìm vị trí chân bài đăng thêm đoạn mã XML dưới đây:

<b:if cond='data:post.author.aboutMe and data:view.isPost'>
  <div class='author-profile'>
    <b:if cond='data:post.author.authorPhoto.image'>
      <div class='author-image'>
        <img expr:alt='data:post.author.name' expr:height='data:post.author.authorPhoto.height' expr:src='data:post.author.authorPhoto.image' expr:width='data:post.author.authorPhoto.width'/>
      </div>
    </b:if>
    <div class='author-about'>
      <p><a expr:href='data:post.author.profileUrl' expr:title='data:post.author.name'><data:post.author.name/></a></p>
      <p><data:post.author.aboutMe/></p>
    </div>
  </div>
</b:if>

Trong đó:

  • data:post.author.name: tên tác giả
  • data:post.author.profileUrl: liên kết hồ sơ
  • data:post.author.authorPhoto.image: liên kết ảnh hồ sơ
  • data:post.author.authorPhoto.height: chiều cao của ảnh
  • data:post.author.authorPhoto.width: chiều rộng của ảnh
  • data:post.author.aboutMe: giới thiệu tác giả

Bước 3: Cài đặt hiển thị hồ sơ

Ngay trong chỉnh sửa HTML Chủ đề, trong widget Blog, các bạn mở cặp thẻ <b:widget-settings></b:widget-settings>, tìm mục name='showAuthorProfile' sửa false thành true. Ngoài ra, các bạn có thể cài đặt hiển thị hồ sơ trong mục Bố cục > chọn chỉnh sửa tiện ích Bài đăng trên Blog > trong Định cấu hình bài đăng trên Blog tích chọn mục Hiển thị hồ sơ tác giả bên dưới bài đăng.

Bước 4: Thiết kế giao diện cho hồ sơ

Phần này các bạn tự design theo sở thích của mình


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo