Banner

Hướng dẫn đặt khung nhận xét mặc định của Blogger nằm cố định trên các nhận xét

Cách tùy biến nhận xét mặc định của Blogger bằng cách đưa khung nhận xét hiển thị bên trên các nhận xét


Mặc định các nhận xét của người đọc và tác giả khi xuất bản luôn được đặt bên trên khung nhận xét, điều này hơi bất lợi nếu bài viết có nhiều nhận xét khi phải scroll chuột đến khung nhận xét. Tuy nhiên bạn có thể đặt khung nhận xét này nằm cố định lên trên với thủ thuật đơn giản sau đây:

Lưu ý: Chỉ có thể đưa được khung nhận xét nằm cố định phía trên các nhận xét khi đã tắt js mặc định của Blogger, xem bài viết Tìm hiểu về cách chặn font, css và js mặc định của Blogger

Hướng dẫn đặt khung nhận xét nằm cố định phía trên các nhận xét

Trong chỉnh sửa HTML của Chủ đề chuyển đến tiện ích Blog1 tìm và mở rộng thẻ <b:includable id='threaded_comments' var='post'> với widget Blog1 version 1 và <b:includable id='threadedComments' var='post'> với widget Blog1 version 2, trong này có đoạn html mặc định như sau:

    <div class='comments-content'>
      <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentJs'/>
      </b:if>
      <div id='comment-holder'>
         <data:post.commentHtml/>
      </div>
    </div>
    <p class='comment-footer'>
      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentForm'/>
      <b:else/>
        <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
    </p>

Đọc thêm: Cách tùy biến khung nhận xét iframe mặc định của Blogger

Hình minh họa:

Hướng dẫn đặt khung nhận xét nằm cố định phía trên các nhận xét

Bạn để ý đoạn mình đánh dấu màu xanh và đỏ với màu xanh là phần nhận xét và màu đỏ là khung nhận xét, bây giờ bạn chỉ việc đưa màu đỏ lên trên màu xanh hay màu xanh xuống dưới màu đỏ là được. cụ thể như sau:

    <p class='comment-footer'>
      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentForm'/>
      <b:else/>
        <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
    </p>
    <div class='comments-content'>
      <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentJs'/>
      </b:if>
      <div id='comment-holder'>
         <data:post.commentHtml/>
      </div>
    </div>

Phương pháp làm chỉ đơn giản vậy thôi. Xem thêm một số bài viết liên quan đến khung nhận xét mặc định của Blogger


Liên hệ Zalo