Banner

Hiển thị view Blog khi tắt hoặc chặn js mặc định

Hướng dẫn các bước thực hiện để hiển thị lại view Blog khi đã tắt hoặc chặn js mặc định của Blogger


Bài này mình viết chi tiết hướng dẫn các bạn muốn hiển thị view Blog trong khi lại muốn tắt hoặc chặn js mặc định của Blogger

Đầu tiên bạn cần hiểu khái nhiệm tắt và chặn js mặc định

 • Tắt: tất cả js mặc định sẽ không được tải
  • Cách làm: thêm thuộc tính b:js='false' bên trong thẻ <html> đầu trang của theme.
  • Ưu điểm: đẹp vì không hiển thị js trước thẻ đóng </body> khi tải trang
  • Nhược điểm: không cài đặt được tiện ích bên ngoài Bố cục
 • Chặn: chặn js tải bằng code mã hóa
  • Cách làm: sử dụng code mã hóa thẻ đóng </body> sửa thành &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
  • Ưu điểm: cài đặt được tiện ích bên ngoài Bố cục
  • Nhược điểm: xấu js bị chặn sẽ chuyển xang màu xanh trước thẻ đóng </body> khi tải trang

Cho dù tắt hay chặn js mặc định thì view Blog đều không hiển thị, cho nên tắt hay chặn là do sở thích của mỗi người.

Các bước thưc hiện

+ Bước 1: Mở lại js mặc định

Cho dù bạn đã tắt hoặc chặn js mặc định trước đó, bạn chọn mở lại hạy bỏ chặn js mặc định

+ Bước 2: Thêm tiện ích

Hiển thị view Blog khi tắt hoặc chặn js mặc định

Nếu bạn đã thêm trước đó thì bỏ qua bước này, nếu bạn chưa thêm thì truy cập bố cục tiện ích chọn thêm tiện ích thống kê blog. Các bạn nhớ cài đặt kiểu hiện thị thống kê.

+ Bước 3: Xem nguồn trang

Khi bạn đã thêm tiện ích thống kê blog, khi tải lại trang blog của bạn chọn xem view-source của trang, các bạn kéo thanh cuộn đến gần cuối trang, bạn cần copy những đoạn sau đây:

- Link js mặc định:

<script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3011628148-widgets.js"></script>

- Code script đăng ký widget thống kê blog

Hàng đầu tiên, nó có dạng thế này

window['__wavt'] = 'AOuZoY4hhtkKa7D1WGjYKxEQ73sp85lZUQ:1575105161570';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d4123705060289094593','//nhipsongnet.blogspot.com/','4123705060289094593');

Kéo xuống một chút, tìm hàng tương tự như code bên dưới và copy nó

_WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'sidebar', document.getElementById('Stats1'), {'title': 'Tổng số lượt xem trang', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': false, 'showSparkline': false, 'statsUrl': '//nhipsongnet.blogspot.com/b/stats?style\x3dBLACK_TRANSPARENT\x26timeRange\x3dALL_TIME\x26token\x3dAPq4FmAAMNZI7I7NYM6vViy-oosDzjePo1Uc9-H0oRtzPgC8XDlEuewXS1bTL1UuSzvbWm2iIec4nkHIJbLicPw2n4H4zYE7tA'}, 'displayModeFull'));

Hình minh họa


Hiển thị view Blog khi tắt hoặc chặn js mặc định

- Chèn code script mà bạn đã copy ở nguồn trang trong theme trước thẻ đóng </body>

<script src='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3011628148-widgets.js'/>
<script>//<![CDATA[
window['__wavt'] = 'AOuZoY4hhtkKa7D1WGjYKxEQ73sp85lZUQ:1575105161570';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d4123705060289094593','//nhipsongnet.blogspot.com/','4123705060289094593');
_WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'sidebar', document.getElementById('Stats1'), {'title': 'Tổng số lượt xem trang', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': false, 'showSparkline': false, 'statsUrl': '//nhipsongnet.blogspot.com/b/stats?style\x3dBLACK_TRANSPARENT\x26timeRange\x3dALL_TIME\x26token\x3dAPq4FmAAMNZI7I7NYM6vViy-oosDzjePo1Uc9-H0oRtzPgC8XDlEuewXS1bTL1UuSzvbWm2iIec4nkHIJbLicPw2n4H4zYE7tA'}, 'displayModeFull'));
//]]></script>

+ Bước 4: Tắt hoặc chặn lại js mặc định

Đến đây, bạn có thể tắt hoặc chặn js mặc định nhưng vẫn hiển thị được view Blog rồi đó.

+ Bước 5: Tùy biến

Tất nhiên đa số các bạn đều không muốn view Blog chỉ hiển thị trong widget hay nói cách khác bạn hoàn toàn có thể hiển thị view Blog vào bất kỳ vị trí nào bên ngoài widget

Đầu tiên, bạn kiểm tra phần tử cửa view Blog, cho ra đoạn code html theo bạn đã tùy biến hiển thị khi thêm tiện ích, giả sử đoạn code html dạng sau:

<div id="Stats1_content" style="">
  <span class="counter-wrapper text-counter-wrapper" id="Stats1_totalCount">3,424</span>
</div>

Bạn copy đoạn code đó, sửa lại và chèn vào vị trí muốn hiển thị

<div id="Stats1_content">
  <span id="Stats1_totalCount">0</span>
</div>

Tiếp theo bạn, chuyển đến tiện ích thống kê Blog, Stats1, mở widget ra trong này có 2 thẻ b:includable như sau:

 • Trong thẻ <b:includable id='main'> bên dưới các bạn thêm code <b:attr name='style' value='display:none'/> để ẩn widget
 • Trong thẻ <b:includable id='content'> các bạn thêm dấu / bên trong thành <b:includable id='content'/> và xóa đi các đoạn code bên trong xóa luôn thẻ đóng </b:includable>

Bước 6: Cài đặt hiển thị hoặc không hiển thị view blog

Nếu bạn làm theo bước 5, bạn có 2 tùy chọn sau đây:

1. Tắt widget nhưng vẫn muốn hiển thị view blog

Tùy chọn này bạn có thể cài đặt tắt không load widget thống kê, nhưng vẫn hiển thị được view blog, trong thẻ widget Stats nó có thuộc tính visible='true', bạn chỉ cần sửa thành visible='false' để tắt widget

2. Tắt widget và tắt luôn view Blog

Với tùy chọn này, bạn tắt luôn hiển thị view Blog khi tắt widget Stats, cụ thể bạn thêm thẻ điều kiện widget cho code script trong bước 4 và code html trong bước 5

<b:if cond='data:widgets.Stats.first'>
  <div id="Stats1_content">
    <span id="Stats1_totalCount">0</span>
  </div>
</b:if>
<b:if cond='data:widgets.Stats.first'>
<script src='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3011628148-widgets.js'/>
<script>//<![CDATA[
window['__wavt'] = 'AOuZoY4hhtkKa7D1WGjYKxEQ73sp85lZUQ:1575105161570';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d4123705060289094593','//nhipsongnet.blogspot.com/','4123705060289094593');
_WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'sidebar', document.getElementById('Stats1'), {'title': 'Tổng số lượt xem trang', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': false, 'showSparkline': false, 'statsUrl': '//nhipsongnet.blogspot.com/b/stats?style\x3dBLACK_TRANSPARENT\x26timeRange\x3dALL_TIME\x26token\x3dAPq4FmAAMNZI7I7NYM6vViy-oosDzjePo1Uc9-H0oRtzPgC8XDlEuewXS1bTL1UuSzvbWm2iIec4nkHIJbLicPw2n4H4zYE7tA'}, 'displayModeFull'));
//]]></script>
</b:if>

Hình minh họa

Hiển thị view Blog khi tắt hoặc chặn js mặc định

Bạn có thể thay <b:if cond='data:widgets.Stats.first'> thành <b:if cond='data:widgets.Stats.any'> nếu chỉ có duy nhất một widget Stats.

Sau này, bạn chỉ cần sửa thành visible='false' để tắt widget và tắt luôn hiển thị view Blog


Thêm đánh giá

2 bình luận

Liên hệ Zalo