Banner

Cách sử dụng lệnh expr đọc thẻ dữ liệu trong Blogger

Sử dụng lệnh expr đọc một thẻ dữ liệu data mặc định hoặc kết hợp nhiều thẻ dữ liệu mặc định khác nhau trong Blogger


expr là một lệnh mặc định đọc thẻ dữ liệu trong Blogger mà tất cả mẫu template nào cũng phải có. Tuy nhiên bạn đã biết cách sử dụng lệnh này chưa? Rất ít người để ý vấn đề này và nếu bạn hiểu tác dụng của nó bạn áp dụng thấy nó rất hay.

2 yếu tố quan trọng bạn cần nhớ:

- Lệnh expr bắt buộc phải nằm trong các thẻ tags ví dụ meta, span, div, a...
- Lệnh expr sử dụng dấu ':' đằng sau để đọc dữ liệu

+ Sử dụng lệnh expr đọc một thẻ dữ liệu

Lấy ví dụ về thẻ meta mô tả Blog

<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description'/>

Trong đó data:view.description.escaped là thẻ dữ liệu còn expr là lệnh đọc khi tải trang HTML cho ra ví dụ:

<meta content='Trang hướng dẫn thiết kế blogspot chuyên sâu, các thủ thuật blogspot hay, seo blogspot hiệu quả tối ưu từ khóa tìm kiếm' name='description'/>

+ Sử dụng lệnh expr đọc kết hợp từ hai thẻ dữ liệu trở lên

Lấy ví dụ với thẻ:

<meta expr:content='data:messages.morePosts + data:blog.title' name='description'/>

Như vậy thêm dấu '+' giữa các thẻ dữ liệu để cho ra HTML sau:

<meta content='Bài đăng khácViệt Blogger - Thủ thuật &amp; Seo Blogspot' name='description'/>

Bạn hãy để ý Bài đăng khác là dữ liệu của thẻ data:messages.morePostsViệt Blogger - Thủ thuật &amp; Seo Blogspot là dữ liệu của thẻ data:blog.title như vậy không có khoảng trắng giữa hai thẻ dữ liệu. Muốn thêm khoảng trắng hay ký tự nào đó giữa hai thẻ này sử dụng &quot;<Ký tự đặc biệt>&quot;

Nếu sử dụng khoảng trắng thêm &quot; &quot; thành

<meta expr:content='data:messages.morePosts + &quot; &quot; + data:blog.title' name='description'/>

Như vậy bạn có thể hiểu vấn đề cơ bản như sau:

- Nếu không phải là thẻ dữ liệu thì thêm trong &quot;&quot;
- Sử dụng dấu + giữa các thẻ đọc dữ liệu và không phải thẻ dữ liệu

Ví dụ:

<meta expr:content='&quot;Các bài viết từ&quot; + &quot; &quot; + data:blog.pageName +  &quot; - &quot; + data:blog.title' name='description'/>

Được phân tích như sau:

  • Các bài viết từ: không phải thẻ dữ liệu nên nằm trong &quot;&quot; thành &quot;Các bài viết từ&quot;
  • Sử dụng một khoảng trắng đến dữ liệu tiếp theo: + &quot; &quot;
  • Tiếp tục thêm một dữ liệu sử dụng: + data:blog.pageName
  • Sử dụng ký tự (-) tiếp theo: +  &quot; - &quot;
  • Thêm thẻ dữ liệu cuối: + data:blog.title

Đoạn meta trên cho ra HTML ví dụ:

<meta content='Các bài viết từ 2019 - Việt Blogger - Thủ thuật &amp; Seo Blogspot' name='description'/>

+ Ngoài ra khi thiết kế bài viết trong phần body bạn có sử dụng lệnh expr đọc dữ liệu ví dụ như sau:

  • Sử dụng 1 thẻ dữ liệu: expr:href='data:blog.homepageUrl', expr:title='data:blog.title'
  • Sử dụng thẻ dữ liệu kết hợp với không phải thẻ dữ liệu: expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=15&quot;'
  • Sử dụng expr đọc các mục không có trong Blogspot như data-tooltip, data-href ví dụ expr:data-tooltip='data:post.title', expr:datahref='data:blog.canonicalUrl'

Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo