Banner

Cách thêm m=1 vào liên kết khi lấy dữ liệu nguồn cấp

Khi lấy dữ liệu bài viết trong nguồn cấp feeds cần thêm sẵn m=1 vào các liên kết liên quan để tạo chuyển hướng trực tiếp khi trang tải trên thiết bị di động


Khi xây dựng các tiện ích bài viết lấy từ dữ liệu nguồn cấp feeds, các bạn cần lưu ý thêm sẵn m=1 vào các liên kết như liên kết tiêu đề, liên kết nhãn, liên kết nhận xét nếu trang tải trên thiết bị di động như vậy sẽ ngăn trang không bị chuyển hướng sang m=1 khi nhấp vào liên kết.

Cụ thể, nếu bạn không thêm sẵn m=1 vào liên kết, khi người dùng nhấp vào liên kết trang sẽ bị chuyển hướng sang m=1 nếu chế độ xem trên thiết bị là di động, điều này dẫn đến làm giảm hiệu suất tải trang. Thay vào đó khi bạn thêm sẵn m=1 vào liên kết, tức là bạn đã tạo chuyển hướng sẵn truy cập trực tiếp URL với m=1 luôn thay vì phải chuyển hướng.

Nếu blog bạn đang xây dựng các tiện ích bài viết gần đây, bài viết theo nhãn, bài viết liên quan,.v.v. được lấy từ dữ liệu nguồn cấp, bạn có thể cần sửa lại một chút trong JavaScript tạo điều kiện và thêm sẵn m=1 vào các liên kết liên quan đi đến trang bài viết để trang thân thiện hơn với thiết bị di động.

Cách thêm m=1 vào liên kết khi lấy dữ liệu nguồn cấp
Thêm m=1 vào liên kết tiêu đề bài viết

Mình không biết các đoạn script mà bạn sử dụng để lấy dữ liệu bài viết trong nguồn cấp thế nào nhưng bạn chỉ cần sửa lại thêm điều kiện cho nó là được, như một ví dụ về JavaScript lấy liên kết tiêu đề bài viết có dạng như sau:

Lúc chưa thêm m=1

<script>//<![CDATA[
  function featuredposts(json){
    if(json.feed.entry){
      for(var t=0;t<json.feed.entry.length;t++){
        var entry=json.feed.entry[t]
        for(var a=0;a< entry.link.length;a++){
          if(entry.link[a].rel=="alternate"){
            var post_link=entry.link[a].href
            break
          }
        }
      }
    }
  }
//]]></script>

Lúc thêm điều kiện m=1

<script>
  var isMobileRequest="<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>true</b:if>"
  //<![CDATA[
  function featuredposts(json){
    if(json.feed.entry){
      for(var t=0;t<json.feed.entry.length;t++){
        var entry=json.feed.entry[t]
        for(var a=0;a< entry.link.length;a++){
          if(entry.link[a].rel=="alternate"){
            if(isMobileRequest=="true"){
              var post_link=entry.link[a].href+"?m=1"
            }else{
              post_link=entry.link[a].href
            }
            break
          }
        }
      }
    }
  }
//]]></script>

Cụ thể, bạn sẽ đặt điều kiện trên mobile trước

var isMobileRequest="<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>true</b:if>"

Sau đó, bạn sẽ sử dụng điều kiện cho liên kết

if(isMobileRequest=="true"){
  var post_link=entry.link[a].href+"?m=1"
}else{
  post_link=entry.link[a].href
}

Các bạn cũng làm tương tự với các liên kết khác như liên kết nhận xét, liên kết nhãn.


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo