Banner

SEO dữ liệu có cấu trúc Bài viết NewsArticle cho Blogspot

Thiết kế blogspot cơ bản đến nâng cao, blog chia sẻ kinh nghiệm thủ thuật trong thiết kế blogspot mới nhất


Bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết Blogspot sẽ giúp nội dung bài viết gây chú ý hiển thị hình ảnh trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ về NewsArticle theo phương thức JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "<data:post.title.jsonEscaped/>",
"image": [
"<data:post.featuredImage.jsonEscaped/>"
],
"datePublished": "<data:post.date.iso8601.jsonEscaped/>",
"dateModified": "<data:post.lastUpdated.iso8601.jsonEscaped/>",
"author": [{
"@type": "Person",
"name": "<data:post.author.name.jsonEscaped/>",
"url": "https://example.com/profile/johndoe123"
}]
}
</script>

Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc: https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data

Thêm ngay sau các thẻ cấu trúc khác như bài thêm dữ liệu có cấu trúc BlogPosting trong bài viết Blogspot đã hướng dẫn


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo