Banner

Thêm dữ liệu có cấu trúc QAPage trong bài viết blogspot

Bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc QAPage vào bài viết blogspot sẽ giúp nội dung bài viết tăng mức hiển thị trong kết quả tìm kiếm.


Bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc QAPage vào bài viết blogspot sẽ giúp nội dung bài viết tăng mức hiển thị trong kết quả tìm kiếm. việc đánh dấu trang Hỏi đáp sẽ giúp Google tạo một đoạn trích phù hợp hơn cho trang của bạn.

Ví dụ về QAPage theo phương thức JSON-LD

Ví dụ về mã đánh dấu sau đây có các định nghĩa thuộc loại QAPage, Question và Answer theo phương thức JSON-LD:

 <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "QAPage",
      "mainEntity": {
        "@type": "Question",
        "name": "How many ounces are there in a pound?",
        "text": "I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?",
        "answerCount": 3,
        "upvoteCount": 26,
        "dateCreated": "2016-07-23T21:11Z",
        "author": {
          "@type": "Person",
          "name": "New Baking User"
        },
        "acceptedAnswer": {
          "@type": "Answer",
          "text": "1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).",
          "dateCreated": "2016-11-02T21:11Z",
          "upvoteCount": 1337,
          "url": "https://example.com/question1#acceptedAnswer",
          "author": {
            "@type": "Person",
            "name": "SomeUser"
          }
        },
        "suggestedAnswer": [
          {
            "@type": "Answer",
            "text": "Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.",
            "dateCreated": "2016-11-02T21:11Z",
            "upvoteCount": 42,
            "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer1",
            "author": {
              "@type": "Person",
              "name": "AnotherUser"
            }
          }, {
            "@type": "Answer",
            "text": " I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.",
            "dateCreated": "2016-11-06T21:11Z",
            "upvoteCount": 0,
            "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer2",
            "author": {
              "@type": "Person",
              "name": "ConfusedUser"
            }
          }
        ]
      }
    }
    </script>

Hiển thị ra sao hãy xem kết quả tại đây

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

answerCount: Số câu trả lời

upvoteCount: Tổng số lượt bình chọn mà câu hỏi này đã nhận được (nhập Tùy ý hoặc sử dụng liên kết đính kèm)

dateCreated: Ngày mà câu hỏi được thêm vào trang, ở định dạng ISO-8601.

author: Person hoặc Organization (thông thường sử dụng Person).

Dữ liệu có cấu trúc QAPage chèn vào Blogspot

Đánh dấu bằng JSON-LD

<script type='application/ld+json'>{

      "@context": "https://schema.org",

      "@type": "QAPage",

      "mainEntity": {

        "@type": "Question",

        "name": "<data:post.title/>",

        "text": "<data:post.snippets.short.jsonEscaped/>",

        "answerCount": 3,

        "upvoteCount": 2306,

        "dateCreated": "<data:post.date.iso8601.jsonEscaped/>",

        "author": {

          "@type": "Person",

          "name": "Đoàn"

        },

        "acceptedAnswer": {

          "@type": "Answer",

          "text": "ThietKeBlogspot.Com là trang thiết kế và bán theme Blogspot. Tại đây, chúng tôi cung cấp sẵn các mẫu giao diện thiết kế đẹp, chuẩn SEO, thân thiện mobile và nhiều hơn nữa...",

          "dateCreated": "2021-06-22T20:22:00+07:00",

          "upvoteCount": 06230,

          "url": "<data:post.url/>#acceptedAnswer",

          "author": {

            "@type": "Person",

            "name": "ThietKeBlogspot"

          }

        },

        "suggestedAnswer": [

          {

            "@type": "Answer",

            "text": "Thủ thuật Blogspot",

            "dateCreated": "2021-06-22T20:22:00+07:00",

            "upvoteCount": 123,

            "url": "https://www.thietkeblogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot?max-results=10",

            "author": {

              "@type": "Person",

              "name": "Phương"

            }

          }, {

            "@type": "Answer",

            "text": "Hướng dẫn seo blogspot từ cơ bản đến nâng cao",

            "dateCreated": "2021-06-22T20:22:00+07:00",

            "upvoteCount": 206,

            "url": "https://www.thietkeblogspot.com/search/label/blogspot-seo?max-results=10",

            "author": {

              "@type": "Person",

              "name": "Linh"

            }

          }

        ]

      }

  }</script>

Thêm ngay sau các thẻ cấu trúc khác như bài thêm dữ liệu có cấu trúc BlogPosting trong bài viết Blogspot đã hướng dẫn


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo