Banner

Cách tạo câu hỏi trắc nghiệm, đáp án và kết quả đơn giản cho blogspot

Hướng dẫn các bước tạo câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời đáp án và kết quả chung cho tất cả câu trả lời đơn giản và dễ thực hiện cho blogspot


Bạn đang có một Blog viết về chủ đề học tâp, tư vấn, khảo sát, đố vui,.v.v.., trong đó đa số phải dùng mẫu câu trắc nghiệm cho mỗi bài viết để độc giả chọn câu trả lời dựa trên câu trả lời mà bạn đã đặt.

Đề xuất cho bạn: Hai phương pháp hay giúp tối ưu pagespeed cho trang bài viết blogspot

Bài hôm nay mình làm một tip đơn giản về cách tạo câu hỏi trắc nghiệm, đáp án và kết quả cho blogspot và style của mẫu câu hỏi này đang được trang báo zing.vn sử dụng.

Cách tạo câu hỏi trắc nghiệm, đáp án và kết quả đơn giản cho blogspot
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm có ảnh và không có ảnh

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chèn css và script trong chỉnh sửa chủ đề HTML của theme

1. Chèn css trước thẻ đóng </head>

<b:tag name='style'>/* <![CDATA[ */
.box-question{float:left;width:100%;font-family:Roboto,Arial,sans-serif;font-size:1rem;color:#333}
.box-question h2,.box-question h3{margin-bottom:20px!important;cursor:default}
.box-question h2{font-size:1.3rem!important}
.box-question h3{font-size:1.2rem!important;font-weight:normal!important}
table.picture{width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:18px 0;border-radius:5px;background:#FFEB00;overflow:hidden;line-height:1.5}
table.picture+.picture{margin-top:22px}
table.picture td{position:relative;cursor:default}
table.picture img{max-width:100%;width:100%;height:auto;display:block}
table.picture td.caption{padding:20px 20px 0 20px!important;color:#000}
.question ul{margin:10px 0 20px!important;list-style:none;padding:0!important}
.question ul>li{float:left;width:100%;background:rgba(0,0,0,0.05);padding:15px 10px 15px 50px;margin-bottom:5px;position:relative;font-weight:bold!important;border-radius:30px;list-style-type:none!important;line-height:1.6}
.question ul>li:before{display:block;position:absolute;top:13px;left:10px;width:30px;height:30px;border-radius:100%;background:rgba(0,0,0,0.1);text-align:center;line-height:30px}
.question ul>li:first-child:before{content:"A"}
.question ul>li:nth-child(2):before{content:"B"}
.question ul>li:nth-child(3):before{content:"C"}
.question ul>li:nth-child(4):before{content:"D"}
.question ul>li:nth-child(5):before{content:"E"}
.question ul>li:nth-child(6):before{content:"F"}
.question ul>li:nth-child(7):before{content:"G"}
.question ul>li:nth-child(8):before{content:"H"}
.question ul>li>span,.question ul>li>strong{color:#000!important;font-weight:bold!important}
.question ul.answered>li:not(.selected):not(.correct){opacity:0.4}
.question ul.answered>li.selected{opacity:1;border-radius:5px}
.question ul.answered>li.selected:not(.correct){background:#f16464}
.question ul.answered>li.correct{background:#55d000}
.question ul+p:not(.explaination){display:none;margin:15px 0}
.question ul>li>p.explaination{margin:0;color:#fff;font-weight:normal}
.question+.result{float:left;width:100%;margin:20px 0;position:relative;background:#f3f3f3;font-weight:300;text-align:center;font-size:1.8rem;padding:20px 10px 25px;line-height:1.1}
.question+.result:before{content:"Kết quả";color:#888;text-align:center;margin-right:10px;display:block;font-size:0.8em;border-bottom:1px solid #ddd;padding-bottom:20px;margin-bottom:30px}
.question+.result>.message{display:block;margin:15px 0}
.question+.result>.correct{color:#55d000;font-weight:bold;font-size:2em}
.question+.result>.total{font-size:2em;color:#f16464}
.question+.result>.total:before{content:"/"}
@media(min-width:1025px){.question ul:not(.answered)>li{cursor:pointer}.question ul.answered>li{cursor:default;pointer-events:none}}
/* ]]> */</b:tag>

Đề xuất cho bạn: Làm thế nào để tối ưu nội dung bài viết trong blogspot cho công cụ tìm kiếm?

Nếu bạn chỉ dụng trong bài viết thôi thì đặt css trong điều kiện

Điều kiện cho post + page

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

</b:if>

Điều kiện cho post

<b:if cond='data:view.isPost'>

</b:if>

Điều kiện cho page

<b:if cond='data:view.isPage'>

</b:if>

2. Chèn script trước thẻ đóng </body>

<script>//<![CDATA[
window.addEventListener('load',function(){
  var q=$('.question'),
  w=["Bạn là thần đồng","Bạn rất suất xắc","Kiến thức của bạn khá tốt","Bạn có thể làm tốt hơn thế"]
  $(q).each(function(n){
    var ul=$(q[n]).find('ul'),mes=$(q[n]).parent().find('.message')
    console.log(mes)
    $(ul).each(function(i,v){
      var li=$(ul[i]).find('li'),p=$(ul[i]).next('p'),cor=$(ul[i]).find('li.correct')
      $(li).one('click',function(){
        $(this).parent().addClass('answered')
        $(this).addClass('selected')
        $(p).appendTo($(cor)).addClass('explaination')
        if(i==ul.length-1){
          var corr=$(ul).find('li.correct.selected').length,
          s=corr*100/ul.length-1
          v='<span class="correct">'+corr+'</span><span class="total">'+ul.length+'</span>',
          $(v).insertAfter($(mes))
          w.forEach(function(){
            if(s==100)$(mes).html(w[0])
            else if(s>=80)$(mes).html(w[1])
            else if(s>=50)$(mes).html(w[2])
            else $(mes).html(w[3])
          })
        }
      })
    })
  })
})
//]]></script>

Lưu ý: Trong chủ đề theme cần chèn trước thư viện link jquery nhé, các bạn nếu chưa chèn thì đọc tham khảo bài viết Cách thêm thuộc tính async hoặc defer vào thẻ script jquery.js. Ngoài ra nếu bạn có sử dụng điều kiện css ở trên thì cũng nên sử dụng điều kiện cho script luôn nhé.

Bước 2: Chèn mẫu câu hỏi trong bài viết

Khi soạn thảo bài mới hay chỉnh sửa lại bài cũ, các bạn chèn mẫu câu trả lời vào vị trí muốn hiển thị nhưng nhớ là chèn bên tab HTML của bài đang soạn hay cỉnh sửa nhé

Câu hỏi không có ảnh

<div class="box-question">
  <h2>Tiêu đề chung của của các câu hỏi</h2>
  <div class="question">
    <h3>Câu hỏi 1?</h3>
    <ul>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
    </ul>
    <p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi 1</p>
    <h3>Câu hỏi 2?</h3>
    <ul>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li>Câu trả lời</li>
    </ul>
    <p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi 2</p>
    <h3>Câu hỏi n?</h3>
    <ul>
      <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li>Câu trả lời</li>
      <li>Câu trả lời</li>
    </ul>
    <p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi n</p>
  </div>
  <div class="result"><span class="message">Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn</span></div>
</div>

Đọc thêm: Cách chèn Liên kết tiêu đề và Liên kết đính kèm trong mỗi bài đăng

Câu hỏi có ảnh

<div class="box-question">
  <h2>Tiêu đề chung của của các câu hỏi</h2>
  <div class="question">
    <table class="picture" align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td class="pic"><img alt="" width="" height="" loading="lazy" src="link ảnh"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="caption">
            <h3>Câu hỏi 1?</h3>
            <ul>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
            </ul>
            <p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi 1</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <table class="picture" align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td class="pic"><img alt="" width="" height="" loading="lazy" src="link ảnh"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="caption">
            <h3>Câu hỏi 2?</h3>
            <ul>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
            </ul>
           <p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi 2</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <table class="picture" align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td class="pic"><img alt="" width="" height="" loading="lazy" src="link ảnh"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="caption">
            <h3>Câu hỏi n?</h3>
            <ul>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li>Câu trả lời</li>
              <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
            </ul>
            <p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi n</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
  </div>
  <div class="result"><span class="message">Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn</span></div>
</div>

Bạn cần lưu ý đặt mẫu mỗi câu hỏi

<h3>Câu hỏi ?</h3>
<ul>
  <li class="correct"><strong>Câu trả lời đúng</strong></li>
  <li>Câu trả lời</li>
  <li>Câu trả lời</li>
  <li>Câu trả lời</li>
</ul>
<p>Viết mô tả cho câu trả lời đúng cho câu hỏi n</p>

 • Thẻ h3 là tiêu đề của một câu hỏi
 • Mỗi thẻ li trong thẻ ul là một câu trả lời đúng hoặc sai trong đó chỉ có duy nhất một câu trả lời đúng còn lại là sai
 • Câu trả lời đúng được thêm class="correct" bên trong thẻ li
 • Thẻ p viết giải thích cho câu trả lời đúng

Bài tham khảo: Tạo trải nghiệm cao cho độc giả khi đọc bài viết trên thiết bị di động

Test demo

Quốc gia nào lớn nhất thế giới không giáp biển?

Câu 1: Quốc gia nào lớn nhất thế giới không giáp biển?

 • Mông Cổ
 • Brazil
 • Argentina
 • Kazakhstan

Theo World Atlas, Kazakhstan tên đầy đủ là Cộng hòa Kazakhsta. Dù sở hữu diện tích lên tới hơn 2,7 triệu km2, quốc gia này không tiếp giáp biển.

Câu 2: Phần lớn lãnh thổ quốc gia này thuộc khu vực nào?

 • Đông Âu
 • Trung Á
 • Bắc Á
 • Tây Á

Kazakhstan là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới có lãnh thổ trải dài trên 2 châu lục khác nhau. Phần lớn diện tích lãnh thổ Kazakhstan thuộc khu vực Trung Á nhưng nước này cũng có một phần lãnh thổ thuộc về châu Âu.

Câu 3: Quốc gia này rộng hơn nước nào sau đây?

 • Mông Cổ
 • Ai Cập
 • Nigeria
 • Cả 3 nước trên

Theo World Atlas, diện tích lãnh thổ Kazakhstan tương đương khu vực Tây Âu. Nước này hiện xếp thứ 9 thế giới về diện tích, sau 8 nước: Nga, Canada, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Brazil, Ấn Độ, Argentina.

Câu 4: Thủ đô của Kazakhstan hiện nay?

 • Athens
 • Bekitas
 • Istabul
 • Astana

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Kazakhstan thuộc khu vực Trung Á, giáp Nga, Trung Quốc, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Thủ đô là thành phố Astana, dân số gần 18,5 triệu người.

Câu 5: Loài chim nào xuất hiện trên quốc kỳ Kazakhstan?

 • Đại bàng
 • Diều hâu
 • Bạch điêu
 • Đà điểu

Quốc kỳ của Kazakhstan có màu nền chủ đạo là xanh nhạt, chính giữa có biểu tượng Mặt Trời vàng với 32 tia cùng chú đại bàng đang tung cánh ở dưới. Đối với người Kazakhstan và người dân vùng thảo nguyên, đại bàng mang ý nghĩa đại diện cho sự tự do, quyền lực và khát vọng bay hướng tới tương lai.

Câu 6: Kazakhstan được mệnh danh là…?

 • Thụy Sĩ của Trung Á
 • Mông Cổ của Trung Á
 • Thảo nguyên của thế giới
 • Đất nước bình yên nhất hành tinh

Kazakhstan không giáp biển (tương tự Thụy Sĩ), được thiên nhiên ban tặng những vùng núi và hồ nước đẹp, cảnh vật không thua kém đất nước Thụy Sĩ ở châu Âu. Ngoài ra, vùng đồng quê của Kazakhstan, với những trang trại gia súc, ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm giữa thảo nguyên rộng lớn, cũng khiến quang cảnh ở đây đẹp như làng quê Bắc Âu. Do đó, quốc gia này còn được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Trung Á”.

Câu 7: Kazakhstan có nền kinh tế xếp thứ mấy khu vực Trung Á?

 • Thứ nhất
 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ tư

Theo World Atlas, Kazakhstan là quốc gia có nền kinh tê phát triển nhất khu vực Trung Á, chiếm 60% GDP toàn khu vực. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Kazakhstan đạt hơn 25 nghìn USD/người/năm.

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn

Quốc gia nào lớn nhất thế giới không giáp biển?

Quoc gia nao lon nhat the gioi khong giap bien?

Câu 1: Quốc gia nào lớn nhất thế giới không giáp biển?

 • Mông Cổ
 • Brazil
 • Argentina
 • Kazakhstan

Theo World Atlas, Kazakhstan tên đầy đủ là Cộng hòa Kazakhsta. Dù sở hữu diện tích lên tới hơn 2,7 triệu km2, quốc gia này không tiếp giáp biển.

Phần lớn lãnh thổ quốc gia này thuộc khu vực nào?

Câu 2: Phần lớn lãnh thổ quốc gia này thuộc khu vực nào?

 • Đông Âu
 • Trung Á
 • Bắc Á
 • Tây Á

Kazakhstan là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới có lãnh thổ trải dài trên 2 châu lục khác nhau. Phần lớn diện tích lãnh thổ Kazakhstan thuộc khu vực Trung Á nhưng nước này cũng có một phần lãnh thổ thuộc về châu Âu.

Quốc gia này rộng hơn nước nào sau đây?

Câu 3: Quốc gia này rộng hơn nước nào sau đây?

 • Mông Cổ
 • Ai Cập
 • Nigeria
 • Cả 3 nước trên

Theo World Atlas, diện tích lãnh thổ Kazakhstan tương đương khu vực Tây Âu. Nước này hiện xếp thứ 9 thế giới về diện tích, sau 8 nước: Nga, Canada, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Brazil, Ấn Độ, Argentina.

Thủ đô của Kazakhstan hiện nay?

Câu 4: Thủ đô của Kazakhstan hiện nay?

 • Athens
 • Bekitas
 • Istabul
 • Astana

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Kazakhstan thuộc khu vực Trung Á, giáp Nga, Trung Quốc, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Thủ đô là thành phố Astana, dân số gần 18,5 triệu người.

Loài chim nào xuất hiện trên quốc kỳ Kazakhstan?

Câu 5: Loài chim nào xuất hiện trên quốc kỳ Kazakhstan?

 • Đại bàng
 • Diều hâu
 • Bạch điêu
 • Đà điểu

Quốc kỳ của Kazakhstan có màu nền chủ đạo là xanh nhạt, chính giữa có biểu tượng Mặt Trời vàng với 32 tia cùng chú đại bàng đang tung cánh ở dưới. Đối với người Kazakhstan và người dân vùng thảo nguyên, đại bàng mang ý nghĩa đại diện cho sự tự do, quyền lực và khát vọng bay hướng tới tương lai.

Câu 6: Kazakhstan được mệnh danh là…?

 • Thụy Sĩ của Trung Á
 • Mông Cổ của Trung Á
 • Thảo nguyên của thế giới
 • Đất nước bình yên nhất hành tinh

Kazakhstan không giáp biển (tương tự Thụy Sĩ), được thiên nhiên ban tặng những vùng núi và hồ nước đẹp, cảnh vật không thua kém đất nước Thụy Sĩ ở châu Âu. Ngoài ra, vùng đồng quê của Kazakhstan, với những trang trại gia súc, ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm giữa thảo nguyên rộng lớn, cũng khiến quang cảnh ở đây đẹp như làng quê Bắc Âu. Do đó, quốc gia này còn được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Trung Á”.

Kazakhstan có nền kinh tế xếp thứ mấy khu vực Trung Á?

Câu 7: Kazakhstan có nền kinh tế xếp thứ mấy khu vực Trung Á?

 • Thứ nhất
 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ tư

Theo World Atlas, Kazakhstan là quốc gia có nền kinh tê phát triển nhất khu vực Trung Á, chiếm 60% GDP toàn khu vực. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Kazakhstan đạt hơn 25 nghìn USD/người/năm.

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn

Liên hệ Zalo