Banner

Thẻ dữ liệu hình ảnh trong tiện ích Bài đăng trên Blog version 2

Giới thiệu về thẻ dữ liệu hình ảnh của Blogger trong tiện ích Bài đăng trên Blog version 2. Đặc điểm, giá trị và cách sử dụng.


Thẻ data:post.featuredImage là một loại dữ liệu mặc định của Blogger chứa URL hình ảnh đầu tiên của bài viết trong tiện ích Bài đăng trên Blog version 2 bố cục template layout version 3.

Đặc điểm và giá trị

  • Có thể sử dụng được xuyên suốt trong XML của theme ngay cả bên ngoài widget Blog.
  • Chỉ có sẵn trong theme bố cục layout version 3 và widget version 2 .
  • Có sẵn trên tất cả các trang, ngoại trừ trang 404.
  • URL hình ảnh đầu tiên có trong bài viết tiện ích Bài đăng trên Blog.
  • Thêm tham số isYoutube đằng sau để trích xuất URL ảnh từ thẻ iframe YouTube
  • Kích thước: không xác định.
  • Phải được đặt trong vòng lặp b:loop của post

Đọc thêm: Một số thẻ dữ liệu bài viết hiển thị bên ngoài tiện ích Blog

Cách sử dụng

Khai thác trong tiện ích Bài đăng trên Blog

<b:loop values='data:posts' var='post'>

  <!-- Nếu chèn video từ YouTube đầu tiên trong bài viết -->
  <b:if cond='data:post.featuredImage.isYouTube'>
    <data:view.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl/>
  <!-- Nếu chèn ảnh -->
  <b:elseif cond='data:post.featuredImage'/>
    <data:post.featuredImage/>
  </b:if>

</b:loop>

Ví dụ

<b:loop values='data:posts' var='post'>

  <!-- Nếu chèn video từ YouTube đầu tiên trong bài viết -->
  <b:if cond='data:post.featuredImage.isYouTube'>
    <img expr:alt='data:post.title' expr:src='resizeImage(data:view.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl, 320, "16:9")'/>
  <!-- Nếu chèn ảnh -->
  <b:elseif cond='data:post.featuredImage'/>
    <img expr:alt='data:post.title' expr:src='resizeImage(data:post.featuredImage, 320, "16:9")'/>
  <!-- Nếu bài viết không chèn ảnh sử dụng ảnh ngoài -->
  <b:else/>
    <img expr:alt='data:post.title' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDCQEJLNSjdH72adB-jqpwZgpHO6y2n2TclnA0zQ_QTIStsTqoyDS_JbiAhFYgagHd9SxrvA7OL1DvtxTboBVjt_IMbI0iBUcn9zErpSr8taldp_m1YaYuZutfgh0a0Sc2cI-1LHLTc8kp/s320/safe_image.png'/>
  </b:if>

</b:loop>
data:post.featuredImage
Ảnh minh họa thẻ data:post.featuredImage sử dụng làm ảnh cho các bài đăng tại trang chỉ mục

Khai thác ngoài tiện ích Bài đăng trên Blog

<b:loop values='data:widgets.Blog.first.posts' var='post'>

  <b:if cond='data:post.featuredImage.isYoutube'>
    <data:view.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl/>
  <b:elseif cond='data:post.featuredImage'/>
    <data:post.featuredImage/>
  </b:if>

</b:loop>

Ví dụ lấy thẻ meta hình ảnh

<b:loop values='data:widgets.Blog.first.posts.first' var='post'>
  <b:if cond='data:post.featuredImage.isYoutube'>
    <meta expr:content='resizeImage(data:post.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl, 1200, "1200:630")' property='og:image'/>
  <b:elseif cond='data:post.featuredImage'/>
    <meta expr:content='resizeImage(data:post.featuredImage, 1200, "1200:630")' property='og:image'/>
  <b:else/>
    <meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDCQEJLNSjdH72adB-jqpwZgpHO6y2n2TclnA0zQ_QTIStsTqoyDS_JbiAhFYgagHd9SxrvA7OL1DvtxTboBVjt_IMbI0iBUcn9zErpSr8taldp_m1YaYuZutfgh0a0Sc2cI-1LHLTc8kp/w1200-h630-p-k-no-nu/safe_image.png' property='og:image'/>
  </b:if>
</b:loop>

Liên hệ Zalo