Banner

Soạn bài viết cơ bản có mô tả tìm kiếm Blogspot

Cách trình bày bố cục nội dung cơ bản 1 bài viết Blogspot


Hướng dẫn soạn thảo 1 bài viết cơ bản có sử dụng mô tả tìm kiếm và dấu ngắt nhảy trong nội dung bài viết

Bước 1: Bật mô tả tìm kiếm


Bước 2: Tạo bài viết mới

Bước 3: Dán văn bản dưới dạng thuần túyMục đích của việc dán nội dung dưới dạng văn bản thuần túy giữ cho nội dung hiển thị nguyên bản dạng text, sau khi dán và trình bày bố cục xong mới thực hiện các công cụ căn chỉnh, tiêu đề h1, h2, chèn liên kết, ...v.v...

Lưu ý: Nếu thực hiện dán nội dung nguyên gốc từ 1 web/blog khác vào trong bài viết sẽ ghi nhớ các đoạn nội dung đã soạn thảo sẵn ( dính liên kết, dính css, js ) làm vỡ khung bố cục ngoài trang chủ

Tham khảo:

Làm thế nào để tối ưu nội dung bài viết trong blogspot cho công cụ tìm kiếm?


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo