Banner

SEO dữ liệu có cấu trúc câu hỏi FAQPage cho Blogspot

Thêm dữ liệu có cấu trúc hỏi đáp FAQPage cho Blogger


Hướng dẫn SEO dữ liệu có cấu trúc hỏi đáp FAQPage đặt trong Blogspot đơn giản...

FAQPage là gì?

FAQ Schema hay FAQPage Schema/ Schema FAQ là một dạng dữ liệu có cấu trúc (Schema Markup) dưới hình thức trang Câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Questions). Nó hiển thị trên Google Search dưới dạng các câu hỏi và câu trả lời có nội dung cung cấp thông tin, liên quan chủ đề website, dịch vụ, sản phẩm.

Đây là ví dụ về FAQPage trong JSON-LD:

    <script type="application/ld+json">

    {

      "@context": "https://schema.org",

      "@type": "FAQPage",

      "mainEntity": [{

        "@type": "Question",

        "name": "How to find an apprenticeship?",

        "acceptedAnswer": {

          "@type": "Answer",

          "text": "<p>We provide an official service to search through available apprenticeships. To get started, create an account here, specify the desired region, and your preferences. You will be able to search through all officially registered open apprenticeships.</p>"

        }

      }, {

        "@type": "Question",

        "name": "Whom to contact?",

        "acceptedAnswer": {

          "@type": "Answer",

          "text": "You can contact the apprenticeship office through our official phone hotline above, or with the web-form below. We generally respond to written requests within 7-10 days."

        }

      }]

    }

    </script>

FAQPage Có thể thêm ở đâu trong Blogspot?

Có thể thêm dữ liệu có cấu trúc FAQPage ở  bài viết

Ví dụ: thêm trong bài viết thì tìm và dán trong Chỉnh sửa Chủ đề HTML..lưu ý phần chữ xanh bạn sửa lại câu hỏi và trả lời phù hợp với website bạn nhé!

<b:includable id='postMetadataJSON'>

...

</b:includable>

hoặc sau <data:post.body/> , lưu ý với 1 số giao diện chuyên nghiệp có thể có nhiều hơn 01 <data:post.body/>

Chúc bạn thành công!


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo