Banner

Tắt khung nhận xét mặc định của Blogger và thay bằng nhận xét của Facebook

Hướng dẫn Tắt khung nhận xét mặc định của Blogger và thay bằng nhận xét của Facebook


Để tắt bình luận mặc định của Blogger rất đơn giản và có 3 cách thực hiện, sau đó chúng ta sẽ thay bằng nhận xét của Facebook

Tắt bình luận mặc định của Blogger 

Cách 1: Ẩn bình luận trọng cài đặt

Cài đặt >> Nhận xét >> Vị trí bình luận >> Chọn Ẩn

Cách 2: Tắt bình luận Bài đăng trong Bố cục

Đăng nhập vào Blogger > Bố cục > Bài đăng trên blog >> Nhấn biểu tượng icon bút chì > Hiện số lượng bình luận (Tắt)

Cách 3: Tắt bình luận theo từng bài viết

Khi soạn thảo bài viết thì ở bên cột phải có mục Tùy Chọn >> Nhận xét của người đọc >> Không cho phép, ẩn bình luận hiện có

Thêm nhận xét của Facebook

Đoạn mã

<style>

/* fix khung comment fb */

.fb-comments, .fb-comments span, .fb-comments span iframe{

width:100% !important;

display:inline-block !important;

max-width:100% !important

}

#commentfb{background-color:#f3f3f3;width:100%;padding:10px;overflow:hidden}

</style>

<div class='fb-comments' id='commentfb'><fb:comments expr:href='data:blog.canonicalUrl' numposts='5' width='100%'/></fb:comments></div>

<div id='fb-root'/>

<script>//<![CDATA[

    window.addEventListener('load',function(){

      var load_sdk=0

      function sdk(){

        if(load_sdk==0){

          load_sdk=1

          appendChildBody('https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0&appId=xx','js')

        }

      }

      window.addEventListener('scroll',function(){sdk()})

      if($(window).scrollTop()>0)sdk()

    })

  //]]></script></div>

Nhớ thay AppID lại nhé, còn thay vào blog của bạn bằng cách nào đơn giản nhất nhé. Ví dụ như thêm vào 1 widget HTML trong Bố cục, hoặc tìm vị trí phù hợp trong chỉnh sửa giao diện

Chúc bạn thành công!


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo