Banner

Sử dụng định dạng ảnh WebP để giảm kích thước trang và cải thiện hiệu suất

Sử dụng công cụ libwebp do Google cung cấp chuyển đổi ảnh sang định dạng WebP bằng dòng lệnh để giảm dung lượng hình ảnh nhưng vẫn giữ được chất lượng ảnh ban đầu.


WebP là một định dạng ảnh mới hiển thị tốt trong hầu hết các trình duyệt web phổ biến Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, IE. Định dạnh ảnh WebP nhỏ hơn nhiều so với các định dạng JPEG và PNG, điều này làm giảm kích thước trang và cải thiện hiệu suất.

use WebP images
Dung lượng ảnh giảm rõ rệt sau khi chuyển đổi sang định dạng WebP

Chuyển đổi ảnh sang WebP

Google cung cấp một công cụ miễn phí có tên cwebp trên máy tính để chuyển đổi định dạng ảnh từ PNG, JPG, GIF sang WebP, công cụ này không chạy trực tiếp mà thông qua dòng lệnh chuyển đổi trong cmd (HĐH Windows) và các công cụ mã nguồn của các hệ điều hành khác như Linux, Mac.

Truy cập trang tải về của Google để tải công cụ cwebp miễn phí, không biết các bạn sử dụng hệ điều hành nào nhưng nếu có sử dụng hệ điều hành Windows thì tải về một trong 2 temp có tên libwebp-0.4.3-windows-x64.zip cho Windows 64-bit và libwebp-0.4.3-windows-x86.zip cho Windows 32-bit

Sau khi tải về máy tiến hành giản nén temp thành một thư mục có tên libwebp-0.4.1-windows-x64 hoặc libwebp-0.4.3-windows-x86, trong thư mục này có một thư mục tên bin trong đó có 2 công cụ tên cwebp chuyển đổi ảnh sang WebP và dwebp chuyển đổi ngược lại từ WebP sang PNG, JPG

Để chạy công cụ cwebp, đầu tiên chạy dấu nhắc lệnh cmd trên máy tính, trong dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau rồi nhấn enter

cd đường dẫn đến thư mục bin

Ví dụ

cd C:\Users\Tuan\Desktop\libwebp-0.4.1-windows-x64\bin

Tiếp theo chạy công cụ cwebp bằng dòng lệnh để chuyển đổi ảnh, mẫu lệnh chuyển đổi có dạng sau:

cwebp đường dẫn đến ảnh\tên ảnh.định dạng -o đường dẫn lưu ảnh\tên ảnh.webp

Ví dụ

cwebp C:\Users\Tuan\Desktop\mobile.png -o C:\Users\Tuan\Desktop\WEBP\mobile.webp

Nếu các bạn muốn giữ lại chất lượng ảnh thêm tham số -q number, ví dụ

cwebp -q 50 C:\Users\Tuan\Desktop\mobile.png -o C:\Users\Tuan\Desktop\WEBP\mobile.webp

Tham số number càng cao, chất lượng ảnh giữ lại càng cao và dung lượng giảm xuống thấp hơn

use WebP images
Chất lượng ảnh sau khi chuyển đổi sang Webp, bên trái là PNG và bên phải là WEbP

Chuyển đổi ảnh WebP sang PNG

Nhiều trang web ngày nay đều đang sử dụng hình ảnh WebP thay thế, vì đây là định dạng ảnh mới như tên gọi chỉ trình duyệt web mới đọc được, nên rất ít phần mềm xem được hay trên điện thoại cũng vậy. Nếu bạn có tải về những ảnh định dạng WebP bạn có thể sử dụng công cụ dwebp chuyển đổi sang định dạng PNG, JPG như sau:

dwebp đường dẫn đến ảnh\tên ảnh.webp -o đường dẫn lưu ảnh\tên ảnh.png

Ví dụ

dwebp C:\Users\Tuan\Desktop\WEBP\mobile.webp -o C:\Users\Tuan\Desktop\PNG\mobile.png

Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo