Banner

Cải thiện tốc độ tải trang trong blogspot với thẻ liên kết preconnect

Cải thiện hiệu suất và tăng tốc độ tải trang trong blogspot với thẻ liên kết preconnect gợi ý cho trình duyệt thiết lập kết nối sớm với nguồn quan trọng của bên thứ ba.


Khi bạn kiểm tra hiệu suất trang web bằng công cụ Lighthouse được tích hợp trong trình duyệt Chorme, bạn sẽ nhìn thấy dòng Preconnect to required origins cảnh báo kết nối với nguồn cần thiết cụ thể là các nguồn không phải từ trang web và nó thường xảy ra với liên kết ảnh mặc định của Blogger

Preconnect to required origins

Để khắc phục cảnh báo này, xem xét thêm thẻ liên kết <link rel="preconnect"> để gợi ý cho trình duyệt thiết lập kết nối sớm với nguồn quan trọng của bên thứ ba.

<link rel="preconnect"> thông báo cho trình duyệt rằng trang của bạn dự định thiết lập kết nối với nguồn khác không phải từ trang web và bạn muốn quá trình tải bắt đầu càng sớm càng tốt.

Việc thiết lập kết nối thường liên quan đến thời gian đáng kể trong các mạng chậm, đặc biệt là khi kết nối an toàn, vì nó có thể liên quan đến việc tra cứu DNS, chuyển hướng và một số chuyến đi khứ hồi đến máy chủ cuối cùng xử lý yêu cầu của người dùng.

Thông báo cho trình duyệt về ý định của bạn cũng đơn giản như thêm thẻ liên kết vào trang của bạn trước thẻ đóng </head>

<link href='https://1.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link href='https://2.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link href='https://3.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link href='https://4.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>

Điều này cho phép trình duyệt biết rằng trang dự định kết nối với các nguồn

  • https://1.bp.blogspot.com
  • https://2.bp.blogspot.com
  • https://3.bp.blogspot.com
  • https://4.bp.blogspot.com

và truy xuất nội dung từ đó.


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo