Banner

Danh sách đầy đủ các biểu tượng Linear icons với giá trị content css

Complete list of Linear icons icons with their CSS content values: Danh sách đầy đủ các biểu tượng Linear icons với giá trị content css và hướng dẫn sử dụng


Linear icons là một phông chữ web của trang linearicons.com chứa tất cả các biểu tượng Linear. Trong thiết kế, các biểu tượng Linear được sử dụng với phần tử <i>, bạn có thể muốn sử dụng các biểu tượng này với giá trị content trong css. Để làm như vậy, bạn sẽ cần sử dụng các giá trị content sau trên phần tử mong muốn và sau đó thay thế giá trị cho biểu tượng có liên quan.

Cách chèn liên kết Linear icons

Chèn liên kết trong <head></head>

<link href="https://doannguyennet.github.io/iconsfont/linearicons.css" rel="stylesheet"/>

Hoặc

<link href="https://doannguyennet.github.io/iconsfont/linearicons.min.css" rel="stylesheet"/>

Cách áp dụng biểu tượng phần tử <i>

Ví dụ:

   <i class="icon-home"></i>

Cách sử dụng giá trị content css


.element:before, .element:after {
    font-family: 'Linearicons';
    content: "Giá trị";
    font-size: 20px;
    color: #707070;
    vertical-align: middle
}

Ví dụ:


a.parmalink:after {
    font-family: 'Linearicons';
    content: "\e600";
    font-size: 20px;
    color: #707070;
    position: absolute;
    right: 5px;
}

Output: Đọc thêm

Lưu ý: Các giá trị content bắt đầu bằng chữ e bao gồm 4 ký tự và đứng sau ký tự \, ví dụ "\e84d"

Danh sách đầy đủ tất cả hơn 1000 biểu tượng Linear icons

IconValueContent
icon-home"\e600"
icon-home2"\e601"
icon-home3"\e602"
icon-home4"\e603"
icon-home5"\e604"
icon-home6"\e605"
icon-bathtub"\e606"
icon-toothbrush"\e607"
icon-bed"\e608"
icon-couch"\e609"
icon-chair"\e60a"
icon-city"\e60b"
icon-apartment"\e60c"
icon-pencil"\e60d"
icon-pencil2"\e60e"
icon-pencil3"\e610"
icon-pencil4"\e612"
icon-pencil5"\e613"
icon-pencil-ruler"\e62d"
icon-pencil-ruler2"\e62e"
icon-eraser"\e611"
icon-feather"\e614"
icon-feather2"\e615"
icon-feather3"\e616"
icon-pen"\e60f"
icon-pen2"\e617"
icon-pen3"\e61b"
icon-pen-add"\e618"
icon-pen-remove"\e619"
icon-vector"\e61a"
icon-blog"\e61c"
icon-brush"\e61d"
icon-brush2"\e61e"
icon-spray"\e61f"
icon-paint-roller"\e620"
icon-stamp"\e621"
icon-tape"\e622"
icon-desk-tape"\e623"
icon-texture"\e624"
icon-eye-dropper"\e625"
icon-palette"\e626"
icon-color-sampler"\e627"
icon-bucket"\e628"
icon-gradient"\e629"
icon-gradient2"\e62a"
icon-magic-wand"\e62b"
icon-magnet"\e62c"
icon-compass"\e62f"
icon-aim"\e630"
icon-gun"\e631"
icon-bottle"\e632"
icon-drop"\e633"
icon-drop2"\e635"
icon-drop-crossed"\e634"
icon-snow"\e636"
icon-snow2"\e637"
icon-fire"\e638"
icon-lighter"\e639"
icon-knife"\e63a"
icon-dagger"\e63b"
icon-tissue"\e63c"
icon-toilet-paper"\e63d"
icon-poop"\e63e"
icon-umbrella"\e63f"
icon-umbrella2"\e640"
icon-rain"\e641"
icon-tornado"\e642"
icon-wind"\e643"
icon-fan"\e644"
icon-contrast"\e645"
icon-sun-small"\e646"
icon-sun"\e647"
icon-sun2"\e648"
icon-moon"\e649"
icon-cloud"\e64a"
icon-cloud-upload"\e64b"
icon-cloud-download"\e64c"
icon-cloud-rain"\e64d"
icon-cloud-hailstones"\e64e"
icon-cloud-snow"\e64f"
icon-cloud-windy"\e650"
icon-sun-wind"\e651"
icon-cloud-fog"\e652"
icon-cloud-sun"\e653"
icon-cloud-lightning"\e654"
icon-cloud-sync"\e655"
icon-cloud-lock"\e656"
icon-cloud-gear"\e657"
icon-cloud-alert"\e658"
icon-cloud-check"\e659"
icon-cloud-cross"\e65a"
icon-cloud-crossed"\e65b"
icon-cloud-database"\e65c"
icon-database"\e65d"
icon-database-add"\e65e"
icon-database-remove"\e65f"
icon-database-lock"\e660"
icon-database-refresh"\e661"
icon-database-check"\e662"
icon-database-history"\e663"
icon-database-upload"\e664"
icon-database-download"\e665"
icon-server"\e666"
icon-shield"\e667"
icon-shield-check"\e668"
icon-shield-alert"\e669"
icon-shield-cross"\e66a"
icon-lock"\e66b"
icon-rotation-lock"\e66c"
icon-unlock"\e66d"
icon-key"\e66e"
icon-key-hole"\e66f"
icon-toggle-off"\e670"
icon-toggle-on"\e671"
icon-cog"\e672"
icon-cog2"\e673"
icon-wrench"\e674"
icon-screwdriver"\e675"
icon-hammer-wrench"\e676"
icon-hammer"\e677"
icon-saw"\e678"
icon-axe"\e679"
icon-axe2"\e67a"
icon-shovel"\e67b"
icon-pickaxe"\e67c"
icon-factory"\e67d"
icon-factory2"\e67e"
icon-recycle"\e67f"
icon-trash"\e680"
icon-trash2"\e681"
icon-trash3"\e682"
icon-broom"\e683"
icon-game"\e684"
icon-gamepad"\e685"
icon-joystick"\e686"
icon-dice"\e687"
icon-spades"\e688"
icon-diamonds"\e689"
icon-clubs"\e68a"
icon-hearts"\e68b"
icon-heart"\e68c"
icon-star"\e68d"
icon-star-half"\e68e"
icon-star-empty"\e68f"
icon-flag"\e690"
icon-flag2"\e691"
icon-flag3"\e692"
icon-mailbox-full"\e693"
icon-mailbox-empty"\e694"
icon-at-sign"\e695"
icon-envelope"\e696"
icon-envelope-open"\e697"
icon-paperclip"\e698"
icon-paper-plane"\e699"
icon-reply"\e69a"
icon-reply-all"\e69b"
icon-inbox"\e69c"
icon-inbox2"\e69d"
icon-outbox"\e69e"
icon-box"\e69f"
icon-archive"\e6a0"
icon-archive2"\e6a1"
icon-drawers"\e6a2"
icon-drawers2"\e6a3"
icon-drawers3"\e6a4"
icon-eye"\e6a5"
icon-eye-crossed"\e6a6"
icon-eye-plus"\e6a7"
icon-eye-minus"\e6a8"
icon-binoculars"\e6a9"
icon-binoculars2"\e6aa"
icon-hdd"\e6ab"
icon-hdd-down"\e6ac"
icon-hdd-up"\e6ad"
icon-floppy-disk"\e6ae"
icon-disc"\e6af"
icon-tape2"\e6b0"
icon-printer"\e6b1"
icon-shredder"\e6b2"
icon-file-empty"\e6b3"
icon-file-add"\e6b4"
icon-file-check"\e6b5"
icon-file-lock"\e6b6"
icon-files"\e6b7"
icon-copy"\e6b8"
icon-compare"\e6b9"
icon-folder"\e6ba"
icon-folder-search"\e6bb"
icon-folder-plus"\e6bc"
icon-folder-minus"\e6bd"
icon-folder-download"\e6be"
icon-folder-upload"\e6bf"
icon-folder-star"\e6c0"
icon-folder-heart"\e6c1"
icon-folder-user"\e6c2"
icon-folder-shared"\e6c3"
icon-folder-music"\e6c4"
icon-folder-picture"\e6c5"
icon-folder-film"\e6c6"
icon-scissors"\e6c7"
icon-paste"\e6c8"
icon-clipboard-empty"\e6c9"
icon-clipboard-pencil"\e6ca"
icon-clipboard-text"\e6cb"
icon-clipboard-check"\e6cc"
icon-clipboard-down"\e6cd"
icon-clipboard-left"\e6ce"
icon-clipboard-alert"\e6cf"
icon-clipboard-user"\e6d0"
icon-register"\e6d1"
icon-enter"\e6d2"
icon-exit"\e6d3"
icon-papers"\e6d4"
icon-news"\e6d5"
icon-reading"\e6d6"
icon-typewriter"\e6d7"
icon-document"\e6d8"
icon-document2"\e6d9"
icon-graduation-hat"\e6da"
icon-license "\e6db"
icon-license2"\e6dc"
icon-medal-empty"\e6dd"
icon-medal-first"\e6de"
icon-medal-second"\e6df"
icon-medal-third"\e6e0"
icon-podium"\e6e1"
icon-trophy"\e6e2"
icon-trophy2"\e6e3"
icon-music-note"\e6e4"
icon-music-note2"\e6e5"
icon-music-note3"\e6e6"
icon-playlist"\e6e7"
icon-playlist-add"\e6e8"
icon-guitar"\e6e9"
icon-trumpet"\e6ea"
icon-album"\e6eb"
icon-shuffle"\e6ec"
icon-repeat-one"\e6ed"
icon-repeat"\e6ee"
icon-headphones"\e6ef"
icon-headset"\e6f0"
icon-loudspeaker"\e6f1"
icon-equalizer"\e6f2"
icon-theater"\e6f3"
icon-3d-glasses"\e6f4"
icon-ticket"\e6f5"
icon-presentation"\e6f6"
icon-play"\e6f7"
icon-film-play"\e6f8"
icon-clapboard-play"\e6f9"
icon-media"\e6fa"
icon-film"\e6fb"
icon-film2"\e6fc"
icon-surveillance"\e6fd"
icon-surveillance2"\e6fe"
icon-camera"\e6ff"
icon-camera2"\e704"
icon-camera-crossed"\e700"
icon-camera-play"\e701"
icon-time-lapse"\e702"
icon-record"\e703"
icon-camera-flip"\e705"
icon-panorama"\e706"
icon-time-lapse2"\e707"
icon-shutter"\e708"
icon-shutter2"\e709"
icon-face-detection"\e70a"
icon-flare"\e70b"
icon-convex"\e70c"
icon-concave"\e70d"
icon-picture"\e70e"
icon-picture2"\e70f"
icon-picture3"\e710"
icon-pictures"\e711"
icon-book"\e712"
icon-audio-book"\e713"
icon-book2"\e714"
icon-bookmark"\e715"
icon-bookmark2"\e716"
icon-label"\e717"
icon-library"\e718"
icon-library2"\e719"
icon-contacts"\e71a"
icon-profile"\e71b"
icon-portrait"\e71c"
icon-portrait2"\e71d"
icon-user"\e71e"
icon-user-plus"\e71f"
icon-user-minus"\e720"
icon-user-lock"\e721"
icon-users"\e722"
icon-users2"\e723"
icon-users-plus"\e724"
icon-users-minus"\e725"
icon-group-work"\e726"
icon-woman"\e727"
icon-woman2"\e731"
icon-man"\e728"
icon-man2"\e732"
icon-man-woman"\e733"
icon-baby"\e729"
icon-baby2"\e72a"
icon-baby3"\e72b"
icon-baby-bottle"\e72c"
icon-walk"\e72d"
icon-hand-waving"\e72e"
icon-jump"\e72f"
icon-run"\e730"
icon-height"\e734"
icon-weight"\e735"
icon-scale"\e736"
icon-button"\e737"
icon-bow-tie"\e738"
icon-tie"\e739"
icon-socks"\e73a"
icon-shoe"\e73b"
icon-shoes"\e73c"
icon-hat"\e73d"
icon-pants"\e73e"
icon-shorts"\e73f"
icon-flip-flops"\e740"
icon-shirt"\e741"
icon-hanger"\e742"
icon-laundry"\e743"
icon-store"\e744"
icon-haircut"\e745"
icon-store-24"\e746"
icon-barcode"\e747"
icon-barcode2"\e748"
icon-barcode3"\e749"
icon-cashier"\e74a"
icon-bag"\e74b"
icon-bag2"\e74c"
icon-cart"\e74d"
icon-cart-empty"\e74e"
icon-cart-full"\e74f"
icon-cart-plus"\e750"
icon-cart-plus2"\e751"
icon-cart-add"\e752"
icon-cart-remove"\e753"
icon-cart-exchange"\e754"
icon-tag"\e755"
icon-tags"\e756"
icon-receipt"\e757"
icon-wallet"\e758"
icon-credit-card"\e759"
icon-cash-dollar"\e75a"
icon-cash-euro"\e75b"
icon-cash-pound"\e75c"
icon-cash-yen"\e75d"
icon-bag-dollar"\e75e"
icon-bag-euro"\e75f"
icon-bag-pound"\e760"
icon-bag-yen"\e761"
icon-coin-dollar"\e762"
icon-coin-euro"\e763"
icon-coin-pound"\e764"
icon-coin-yen"\e765"
icon-calculator"\e766"
icon-calculator2"\e767"
icon-abacus"\e768"
icon-vault"\e769"
icon-telephone"\e76a"
icon-phone-lock"\e76b"
icon-phone-wave"\e76c"
icon-phone-pause"\e76d"
icon-phone-outgoing"\e76e"
icon-phone-incoming"\e76f"
icon-phone-in-out"\e770"
icon-phone-error"\e771"
icon-phone-sip"\e772"
icon-phone-plus"\e773"
icon-phone-minus"\e774"
icon-voicemail"\e775"
icon-dial"\e776"
icon-telephone2"\e777"
icon-pushpin"\e778"
icon-pushpin2"\e779"
icon-map-marker"\e77a"
icon-map-marker-user"\e77b"
icon-map-marker-down"\e77c"
icon-map-marker-check"\e77d"
icon-map-marker-crossed"\e77e"
icon-radar"\e77f"
icon-compass2"\e780"
icon-map"\e781"
icon-map2"\e782"
icon-location"\e783"
icon-road-sign"\e784"
icon-calendar-empty"\e785"
icon-calendar-check"\e786"
icon-calendar-cross"\e787"
icon-calendar-31"\e788"
icon-calendar-full"\e789"
icon-calendar-insert"\e78a"
icon-calendar-text"\e78b"
icon-calendar-user"\e78c"
icon-mouse"\e78d"
icon-mouse-left"\e78e"
icon-mouse-right"\e78f"
icon-mouse-both"\e790"
icon-keyboard"\e791"
icon-keyboard-up"\e792"
icon-keyboard-down"\e793"
icon-delete"\e794"
icon-spell-check"\e795"
icon-escape"\e796"
icon-enter2"\e797"
icon-screen"\e798"
icon-aspect-ratio"\e799"
icon-signal"\e79a"
icon-signal-lock"\e79b"
icon-signal-80"\e79c"
icon-signal-60"\e79d"
icon-signal-40"\e79e"
icon-signal-20"\e79f"
icon-signal-0"\e7a0"
icon-signal-blocked"\e7a1"
icon-sim"\e7a2"
icon-flash-memory"\e7a3"
icon-usb-drive"\e7a4"
icon-phone"\e7a5"
icon-smartphone"\e7a6"
icon-smartphone-notification"\e7a7"
icon-smartphone-vibration"\e7a8"
icon-smartphone-embed"\e7a9"
icon-smartphone-waves"\e7aa"
icon-tablet"\e7ab"
icon-tablet2"\e7ac"
icon-laptop"\e7ad"
icon-laptop-phone"\e7ae"
icon-desktop"\e7af"
icon-launch"\e7b0"
icon-new-tab"\e7b1"
icon-window"\e7b2"
icon-cable"\e7b3"
icon-cable2"\e7b4"
icon-tv"\e7b5"
icon-radio"\e7b6"
icon-remote-control"\e7b7"
icon-power-switch"\e7b8"
icon-power"\e7b9"
icon-power-crossed"\e7ba"
icon-flash-auto"\e7bb"
icon-lamp"\e7bc"
icon-flashlight"\e7bd"
icon-lampshade"\e7be"
icon-cord"\e7bf"
icon-outlet"\e7c0"
icon-battery-power"\e7c1"
icon-battery-empty"\e7c2"
icon-battery-alert"\e7c3"
icon-battery-error"\e7c4"
icon-battery-low1"\e7c5"
icon-battery-low2"\e7c6"
icon-battery-low3\e7c7"
icon-battery-mid1"\e7c8"
icon-battery-mid2"\e7c9"
icon-battery-mid3"\e7ca"
icon-battery-full"\e7cb"
icon-battery-charging"\e7cc"
icon-battery-charging2"\e7cd"
icon-battery-charging3"\e7ce"
icon-battery-charging4"\e7cf"
icon-battery-charging5"\e7d0"
icon-battery-charging6"\e7d1"
icon-battery-charging7"\e7d2"
icon-chip"\e7d3"
icon-chip-x64"\e7d4"
icon-chip-x86"\e7d5"
icon-bubble"\e7d6"
icon-bubbles"\e7d7"
icon-bubble-dots"\e7d8"
icon-bubble-alert"\e7d9"
icon-bubble-question"\e7da"
icon-bubble-text"\e7db"
icon-bubble-pencilicon-bubble-pencil
icon-bubble-picture"\e7dd"
icon-bubble-video"\e7de"
icon-bubble-user"\e7df"
icon-bubble-quote"\e7e0"
icon-bubble-heart"\e7e1"
icon-bubble-emoticon"\e7e2"
icon-bubble-attachment"\e7e3"
icon-phone-bubble"\e7e4"
icon-quote-open"\e7e5"
icon-quote-close"\e7e6"
icon-dna"\e7e7"
icon-heart-pulse"\e7e8"
icon-pulse"\e7e9"
icon-syringe"\e7ea"
icon-pills"\e7eb"
icon-first-aid"\e7ec"
icon-lifebuoy"\e7ed"
icon-bandage"\e7ee"
icon-bandages"\e7ef"
icon-thermometer"\e7f0"
icon-microscope"\e7f1"
icon-brain"\e7f2"
icon-beaker"\e7f3"
icon-skull"\e7f4"
icon-bone"\e7f5"
icon-construction"\e7f6"
icon-construction-cone"\e7f7"
icon-pie-chart"\e7f8"
icon-pie-chart2"\e7f9"
icon-graph"\e7fa"
icon-chart-growth"\e7fb"
icon-chart-bars"\e7fc"
icon-chart-settings"\e7fd"
icon-cake"\e7fe"
icon-gift"\e7ff"
icon-balloon"\e800"
icon-rank"\e801"
icon-rank2"\e802"
icon-rank3"\e803"
icon-crown"\e804"
icon-lotus"\e805"
icon-diamond"\e806"
icon-diamond2"\e807"
icon-diamond3"\e808"
icon-diamond4"\e809"
icon-linearicons"\e80a"
icon-teacup"\e80b"
icon-teapot"\e80c"
icon-glass"\e80d"
icon-glass2"\e810"
icon-bottle2"\e80e"
icon-glass-cocktail"\e80f"
icon-dinner"\e811"
icon-dinner2"\e812"
icon-chef"\e813"
icon-scale2"\e814"
icon-egg"\e815"
icon-egg2"\e816"
icon-eggs"\e817"
icon-platter"\e818"
icon-steak"\e819"

Thêm đánh giá

9 bình luận

Liên hệ Zalo