Banner

Cách chuyển hướng liên kết chia sẻ trên Facebook về liên kết gốc

Sử dụng javaScript chuyển hướng có điều kiện giúp chuyển hướng liên kết đã chia sẻ trên Facebook về liên kết gốc


Khi bạn chia sẻ bài viết từ Blog của bạn hay từ Blog khác lên mạng xã hội Facebook và khi bạn mở liên kết đã chia sẻ đó từ Facebook thì liên kết sẽ tự động được thêm chuỗi bắt đầu bằng "?fbclid=" ngay sau liên kết. Có thể bạn sẽ muốn loại bỏ chuỗi này đi để chuyển hướng lại về liên kết gốc, dưới đây là hướng dẫn dành cho bạn.

Thủ thuật này rất đơn giản sử dụng javaScript chuyển hướng có điều kiện, các bạn chỉ cần chèn code javaScript sau ngay trước thẻ </head> hoặc trước </body> trong template là được

<script>//<![CDATA[
  var url = window.location.href
  var uri = window.location.toString()
  var fb = url.substring(0, url.indexOf('?fbclid'))
  if ((uri.length - fb.length) > 0) {
    window.history.replaceState({}, document.title, fb)
  }
//]]></script>

Mở rộng, nếu bạn cũng muốn chuyển hướng liên kết ?m=1 trên mobile, các bạn thêm đoạn code trong script

<script>//<![CDATA[
  var url = window.location.href
  var uri = window.location.toString()
  var fb = url.substring(0, url.indexOf('?fbclid'))
  var m = url.substring(0, url.indexOf('?m=1'))
  if ((uri.length - fb.length) > 0) {
    window.history.replaceState({}, document.title, fb)
  }
  if ((uri.length - m.length) > 0) {
    window.history.replaceState({}, document.title, m)
  }
//]]></script>

Trong code javaScript ở trên, chúng ta sử dụng các hàm indexOf() tìm kiếm vị trí của chuỗi, và substring() cắt chuỗi sau đó sử dụng điều kiện nếu có chuỗi sẽ thay thế chuỗi (liên kết) mới bằng chuỗi (liên kết) gốc.


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo