Banner

Cách làm ẩn bài đăng bất kỳ tại nhóm trang index và chặn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục

Bằng cách làm ẩn bài viết tại nhóm trang index, tạo mật khẩu truy cập và chặn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục sẽ giúp cho bài viết của bạn được bảo mật hơn.


Giả sử bạn có một bài viết mà bạn cho đó là riêng tư không công khai với nhiều người và bạn cũng không muốn các công cụ tìm kiếm thu thập, lập chỉ mục cho liên kết của bài viết, bạn có thể tham khảo cách làm như sau:

Cách làm ẩn bài viết bất kỳ tại nhóm trang index

Trong widget Blog1, mở rộng thẻ tag <b:includable id='main' var='top'>, trong này bạn sẽ thấy một đoạn thẻ dữ liệu b:loop có dạng sau:

<b:loop values='data:posts' var='post'>
  <b:include data='post' name='post'/>
</b:loop>

Bạn thay lại như sau:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:include cond='data:post.id neq "332352973016195129"' data='post' name='post'/>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Ảnh minh họa

Cách làm ẩn bài viết bất kỳ tại nhóm trang index và chặn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục

Hoặc bạn có thể thêm như sau:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:include cond='data:post.id not in ["332352973016195129"]' data='post' name='post'/>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Hoặc bạn cũng có thể thêm như sau:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:if cond='data:post.id != "332352973016195129"'>
      <b:include data='post' name='post'/>
    </b:if>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Trong đó 332352973016195129 là postID của bài viết nằm trên địa chỉ trình duyệt khi soạn thảo hay chỉnh sửa bài viết. Trường hợp bạn muốn ẩn nhiều bài viết thì chèn code như sau:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:include cond='data:post.id not in ["postID1","postID2","postID3","postIDn"]' data='post' name='post'/>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Hoặc

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:if cond='data:post.id not in ["postID1","postID2","postID3","postIDn"]'>
      <b:include data='post' name='post'/>
    </b:if>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Cách bảo vệ bài viết bằng mật khẩu

Với cách này bạn có thể cung cấp mật khẩu truy cập cho người đọc, các bạn có thể chèn đoạn script ngay dưới chân bài viết bên khung soạn thảo HTML của bài viết hoặc chèn trong template

<div id="message"></div>
<script>
window.onload = function() {
  var person = prompt("Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục. Nếu không có mật khẩu liên lạc với tác giả Nguyễn Tuấn qua địa chỉ https://www.facebook.com/kequaduongvodanh", "");
  if (person == "2401") {
    alert("Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!");
  } else {
    alert("Sai mật khẩu!");
    window.location = "https://www.thietkeblogspot.com/"
  }
  document.getElementById("message").innerHTML
}
</script>

Nếu bạn chèn trong template thì đặt điều kiện và chèn trước </head> hay trước </body> đều được

<b:if cond='data:blog.postId == &quot;332352973016195129&quot;'>
<script>//<![CDATA[
window.onload = function() {
  var person = prompt("Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục. Nếu không có mật khẩu liên lạc với tác giả Nguyễn Tuấn qua địa chỉ https://www.facebook.com/kequaduongvodanh", "");
  if (person == "2401") {
    alert("Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!");
  } else {
    alert("Sai mật khẩu!");
    window.location = "https://www.thietkeblogspot.com/"
  }
  document.getElementById("message").innerHTML
}
//]]></script>
</b:if>

Lưu ý: Đặt mật khẩu cho bài viết không ngăn được người khác xem nguồn trang (view-source:). Ngoài ra bạn có thể cài đặt Nguồn cấp dữ liệu trang web (feeds) > Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog > Cho đến dấu ngắt trong mục Cài đặt > Khác của Blog để tránh người khác lấy toàn bộ nội dung bài viết từ nguồn cấp.

Cách chặn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục

Có 3 cách làm như sau:

Cách 1: Chặn liên kết trong tệp robots.txt: Cách này sẽ làm cho người khác tò mò khi truy cập liên kết robots.txt trên trình duyệt

Disallow: /2018/11/cach-tao-va-doc-tep-robotstxt-cho-blog.html

Cách 2: Chặn trực tiếp trong soạn thảo bài viết bằng Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh yêu cầu bạn phải bật lên trước trong mục Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm. Trong soạn thảo bài viết mục Thẻ robot tùy chỉnh chọn thuộc tính noindex, nofollow

Cách làm ẩn bài viết bất kỳ tại nhóm trang index và chặn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục

Cách 3: Chặn bằng thẻ meta, cách này thêm thẻ meta trực tiếp trong template sau thẻ <head> kết hợp đặt điều kiện

<b:if cond='data:blog.postId == &quot;332352973016195129&quot;'>
  <meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
</b:if>

Với 332352973016195129 là postID bài viết, hoặc bạn có thể đặt điều kiện với URL bài viết

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "2018/11/cach-tao-va-doc-tep-robotstxt-cho-blog.html"'>
  <meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
</b:if>

Trường hợp nếu liên kết bài viết đã được lập chỉ mục trên Google tìm kiếm, bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị Webmaster của Google chọn thuộc tính trang web của bạn sau đó chọn Xóa URL trong mục Chỉ mục của Google


Thêm đánh giá

1 bình luận

Liên hệ Zalo