Banner

Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material icons với giá trị content css

Complete list of Material Icons icons with their CSS content values: Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css và hướng dẫn sử dụng


Material Icons là một phông chữ web của Google chứa tất cả các biểu tượng Material. Trong thiết kế, các biểu tượng Material được sử dụng với phần tử <i>, bạn có thể muốn sử dụng các biểu tượng này với giá trị content trong css. Để làm như vậy, bạn sẽ cần sử dụng các giá trị content sau trên phần tử mong muốn và sau đó thay thế giá trị cho biểu tượng có liên quan.

Cách chèn liên kết Material Icons

Cách 1: Chèn liên kết trong <head></head>

<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"/>

Cách này áp dụng cho biểu tượng trực tiếp và giá trị content css

Cách 2: Chèn trực tiếp trong <b:skin></b:skin>


@font-face{font-family:'Material Icons';font-style:normal;font-weight:normal;src:local('Material Icons'), local('MaterialIcons-Regular'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ewrjPiaoEww8AihgqWRJAo.woff) format('woff'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ZjZjT5FdEJ140U2DJYC3mY.woff2) format('woff2'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5bbKic1PW3nceB3q24YFOMg.ttf) format('truetype')}

Cách này chỉ áp dụng với giá trị content css

Cách áp dụng biểu tượng phần tử <i>

Xem hướng dẫn: https://google.github.io/material-design-icons

Ví dụ:

face   <i class="material-icons">face</i>

Cách sử dụng giá trị content css


.element:before, .element:after {
    font-family: Material Icons;
    content: 'Giá trị';
    font-size: 20px;
    color: #707070;
    vertical-align: middle
}

Ví dụ:


a.parmalink:after {
    font-family: Material Icons;
    content: '\e5c8';
    font-size: 20px;
    color: #707070;
    position: absolute;
    right: 5px;
}

Output: Đọc thêm

Lưu ý: Các giá trị content bắt đầu bằng chữ e bao gồm 4 ký tự và đứng sau ký tự \, ví dụ "\e84d"

Danh sách đầy đủ tất cả 932 biểu tượng Material Icons được sắp xếp theo giá trị alphabet

IconValueContent
3d_rotation3d_rotation"\e84d"
ac_unitac_unit"\eb3b"
access_alarmaccess_alarm"\e190"
access_alarmsaccess_alarms"\e191"
access_timeaccess_time"\e192"
accessibilityaccessibility"\e84e"
accessibleaccessible"\e914"
account_balanceaccount_balance"\e84f"
account_balance_walletaccount_balance_wallet"\e850"
account_boxaccount_box"\e851"
account_circleaccount_circle"\e853"
adbadb"\e60e"
addadd"\e145"
add_a_photoadd_a_photo"\e439"
add_alarmadd_alarm"\e193"
add_alertadd_alert"\e003"
add_boxadd_box"\e146"
add_circleadd_circle"\e147"
add_circle_outlineadd_circle_outline"\e148"
add_locationadd_location"\e567"
add_shopping_cartadd_shopping_cart"\e854"
add_to_photosadd_to_photos"\e39d"
add_to_queueadd_to_queue"\e05c"
adjustadjust"\e39e"
airline_seat_flatairline_seat_flat"\e630"
airline_seat_flat_angledairline_seat_flat_angled"\e631"
airline_seat_individual_suiteairline_seat_individual_suite"\e632"
airline_seat_legroom_extraairline_seat_legroom_extra"\e633"
airline_seat_legroom_normalairline_seat_legroom_normal"\e634"
airline_seat_legroom_reducedairline_seat_legroom_reduced"\e635"
airline_seat_recline_extraairline_seat_recline_extra"\e636"
airline_seat_recline_normalairline_seat_recline_normal"\e637"
airplanemode_activeairplanemode_active"\e195"
airplanemode_inactiveairplanemode_inactive"\e194"
airplayairplay"\e055"
airport_shuttleairport_shuttle"\eb3c"
alarmalarm"\e855"
alarm_addalarm_add"\e856"
alarm_offalarm_off"\e857"
alarm_onalarm_on"\e858"
albumalbum"\e019"
all_inclusiveall_inclusive"\eb3d"
all_outall_out"\e90b"
androidandroid"\e859"
announcementannouncement"\e85a"
appsapps"\e5c3"
archivearchive"\e149"
arrow_backarrow_back"\e5c4"
arrow_downwardarrow_downward"\e5db"
arrow_drop_downarrow_drop_down"\e5c5"
arrow_drop_down_circlearrow_drop_down_circle"\e5c6"
arrow_drop_uparrow_drop_up"\e5c7"
arrow_forwardarrow_forward"\e5c8"
arrow_upwardarrow_upward"\e5d8"
art_trackart_track"\e060"
aspect_ratioaspect_ratio"\e85b"
assessmentassessment"\e85c"
assignmentassignment"\e85d"
assignment_indassignment_ind"\e85e"
assignment_lateassignment_late"\e85f"
assignment_returnassignment_return"\e860"
assignment_returnedassignment_returned"\e861"
assignment_turned_inassignment_turned_in"\e862"
assistantassistant"\e39f"
assistant_photoassistant_photo"\e3a0"
attach_fileattach_file"\e226"
attach_moneyattach_money"\e227"
attachmentattachment"\e2bc"
audiotrackaudiotrack"\e3a1"
autorenewautorenew"\e863"
av_timerav_timer"\e01b"
backspacebackspace"\e14a"
backupbackup"\e864"
battery_alertbattery_alert"\e19c"
battery_charging_fullbattery_charging_full"\e1a3"
battery_fullbattery_full"\e1a4"
battery_stdbattery_std"\e1a5"
battery_unknownbattery_unknown"\e1a6"
beach_accessbeach_access"\eb3e"
beenherebeenhere"\e52d"
blockblock"\e14b"
bluetoothbluetooth"\e1a7"
bluetooth_audiobluetooth_audio"\e60f"
bluetooth_connectedbluetooth_connected"\e1a8"
bluetooth_disabledbluetooth_disabled"\e1a9"
bluetooth_searchingbluetooth_searching"\e1aa"
blur_circularblur_circular"\e3a2"
blur_linearblur_linear"\e3a3"
blur_offblur_off"\e3a4"
blur_onblur_on"\e3a5"
bookbook"\e865"
bookmarkbookmark"\e866"
bookmark_borderbookmark_border"\e867"
border_allborder_all"\e228"
border_bottomborder_bottom"\e229"
border_clearborder_clear"\e22a"
border_colorborder_color"\e22b"
border_horizontalborder_horizontal"\e22c"
border_innerborder_inner"\e22d"
border_leftborder_left"\e22e"
border_outerborder_outer"\e22f"
border_rightborder_right"\e230"
border_styleborder_style"\e231"
border_topborder_top"\e232"
border_verticalborder_vertical"\e233"
branding_watermarkbranding_watermark"\e06b"
brightness_1brightness_1"\e3a6"
brightness_2brightness_2"\e3a7"
brightness_3brightness_3"\e3a8"
brightness_4brightness_4"\e3a9"
brightness_5brightness_5"\e3aa"
brightness_6brightness_6"\e3ab"
brightness_7brightness_7"\e3ac"
brightness_autobrightness_auto"\e1ab"
brightness_highbrightness_high"\e1ac"
brightness_lowbrightness_low"\e1ad"
brightness_mediumbrightness_medium"\e1ae"
broken_imagebroken_image"\e3ad"
brushbrush"\e3ae"
bubble_chartbubble_chart"\e6dd"
bug_reportbug_report"\e868"
buildbuild"\e869"
burst_modeburst_mode"\e43c"
businessbusiness"\e0af"
business_centerbusiness_center"\eb3f"
cachedcached"\e86a"
cakecake"\e7e9"
callcall"\e0b0"
call_endcall_end"\e0b1"
call_madecall_made"\e0b2"
call_mergecall_merge"\e0b3"
call_missedcall_missed"\e0b4"
call_missed_outgoingcall_missed_outgoing"\e0e4"
call_receivedcall_received"\e0b5"
call_splitcall_split"\e0b6"
call_to_actioncall_to_action"\e06c"
cameracamera"\e3af"
camera_altcamera_alt"\e3b0"
camera_enhancecamera_enhance"\e8fc"
camera_frontcamera_front"\e3b1"
camera_rearcamera_rear"\e3b2"
camera_rollcamera_roll"\e3b3"
cancelcancel"\e5c9"
card_giftcardcard_giftcard"\e8f6"
card_membershipcard_membership"\e8f7"
card_travelcard_travel"\e8f8"
casinocasino"\eb40"
castcast"\e307"
cast_connectedcast_connected"\e308"
center_focus_strongcenter_focus_strong"\e3b4"
center_focus_weakcenter_focus_weak"\e3b5"
change_historychange_history"\e86b"
chatchat"\e0b7"
chat_bubblechat_bubble"\e0ca"
chat_bubble_outlinechat_bubble_outline"\e0cb"
checkcheck"\e5ca"
check_boxcheck_box"\e834"
check_box_outline_blankcheck_box_outline_blank"\e835"
check_circlecheck_circle"\e86c"
chevron_leftchevron_left"\e5cb"
chevron_rightchevron_right"\e5cc"
child_carechild_care"\eb41"
child_friendlychild_friendly"\eb42"
chrome_reader_modechrome_reader_mode"\e86d"
classclass"\e86e"
clearclear"\e14c"
clear_allclear_all"\e0b8"
closeclose"\e5cd"
closed_captionclosed_caption"\e01c"
cloudcloud"\e2bd"
cloud_circlecloud_circle"\e2be"
cloud_donecloud_done"\e2bf"
cloud_downloadcloud_download"\e2c0"
cloud_offcloud_off"\e2c1"
cloud_queuecloud_queue"\e2c2"
cloud_uploadcloud_upload"\e2c3"
codecode"\e86f"
collectionscollections"\e3b6"
collections_bookmarkcollections_bookmark"\e431"
color_lenscolor_lens"\e3b7"
colorizecolorize"\e3b8"
commentcomment"\e0b9"
comparecompare"\e3b9"
compare_arrowscompare_arrows"\e915"
computercomputer"\e30a"
confirmation_numberconfirmation_number"\e638"
contact_mailcontact_mail"\e0d0"
contact_phonecontact_phone"\e0cf"
contactscontacts"\e0ba"
content_copycontent_copy"\e14d"
content_cutcontent_cut"\e14e"
content_pastecontent_paste"\e14f"
control_pointcontrol_point"\e3ba"
control_point_duplicatecontrol_point_duplicate"\e3bb"
copyrightcopyright"\e90c"
createcreate"\e150"
create_new_foldercreate_new_folder"\e2cc"
credit_cardcredit_card"\e870"
cropcrop"\e3be"
crop_16_9crop_16_9"\e3bc"
crop_3_2crop_3_2"\e3bd"
crop_5_4crop_5_4"\e3bf"
crop_7_5crop_7_5"\e3c0"
crop_dincrop_din"\e3c1"
crop_freecrop_free"\e3c2"
crop_landscapecrop_landscape"\e3c3"
crop_originalcrop_original"\e3c4"
crop_portraitcrop_portrait"\e3c5"
crop_rotatecrop_rotate"\e437"
crop_squarecrop_square"\e3c6"
dashboarddashboard"\e871"
data_usagedata_usage"\e1af"
date_rangedate_range"\e916"
dehazedehaze"\e3c7"
deletedelete"\e872"
delete_foreverdelete_forever"\e92b"
delete_sweepdelete_sweep"\e16c"
descriptiondescription"\e873"
desktop_macdesktop_mac"\e30b"
desktop_windowsdesktop_windows"\e30c"
detailsdetails"\e3c8"
developer_boarddeveloper_board"\e30d"
developer_modedeveloper_mode"\e1b0"
device_hubdevice_hub"\e335"
devicesdevices"\e1b1"
devices_otherdevices_other"\e337"
dialer_sipdialer_sip"\e0bb"
dialpaddialpad"\e0bc"
directionsdirections"\e52e"
directions_bikedirections_bike"\e52f"
directions_boatdirections_boat"\e532"
directions_busdirections_bus"\e530"
directions_cardirections_car"\e531"
directions_railwaydirections_railway"\e534"
directions_rundirections_run"\e566"
directions_subwaydirections_subway"\e533"
directions_transitdirections_transit"\e535"
directions_walkdirections_walk"\e536"
disc_fulldisc_full"\e610"
dnsdns"\e875"
do_not_disturbdo_not_disturb"\e612"
do_not_disturb_altdo_not_disturb_alt"\e611"
do_not_disturb_offdo_not_disturb_off"\e643"
do_not_disturb_ondo_not_disturb_on"\e644"
dockdock"\e30e"
domaindomain"\e7ee"
donedone"\e876"
done_alldone_all"\e877"
donut_largedonut_large"\e917"
donut_smalldonut_small"\e918"
draftsdrafts"\e151"
drag_handledrag_handle"\e25d"
drive_etadrive_eta"\e613"
dvrdvr"\e1b2"
editedit"\e3c9"
edit_locationedit_location"\e568"
ejecteject"\e8fb"
emailemail"\e0be"
enhanced_encryptionenhanced_encryption"\e63f"
equalizerequalizer"\e01d"
errorerror"\e000"
error_outlineerror_outline"\e001"
euro_symboleuro_symbol"\e926"
ev_stationev_station"\e56d"
eventevent"\e878"
event_availableevent_available"\e614"
event_busyevent_busy"\e615"
event_noteevent_note"\e616"
event_seatevent_seat"\e903"
exit_to_appexit_to_app"\e879"
expand_lessexpand_less"\e5ce"
expand_moreexpand_more"\e5cf"
explicitexplicit"\e01e"
exploreexplore"\e87a"
exposureexposure"\e3ca"
exposure_neg_1exposure_neg_1"\e3cb"
exposure_neg_2exposure_neg_2"\e3cc"
exposure_plus_1exposure_plus_1"\e3cd"
exposure_plus_2exposure_plus_2"\e3ce"
exposure_zeroexposure_zero"\e3cf"
extensionextension"\e87b"
faceface"\e87c"
fast_forwardfast_forward"\e01f"
fast_rewindfast_rewind"\e020"
favoritefavorite"\e87d"
favorite_borderfavorite_border"\e87e"
featured_play_listfeatured_play_list"\e06d"
featured_videofeatured_video"\e06e"
feedbackfeedback"\e87f"
fiber_dvrfiber_dvr"\e05d"
fiber_manual_recordfiber_manual_record"\e061"
fiber_newfiber_new"\e05e"
fiber_pinfiber_pin"\e06a"
fiber_smart_recordfiber_smart_record"\e062"
file_downloadfile_download"\e2c4"
file_uploadfile_upload"\e2c6"
filterfilter"\e3d3"
filter_1filter_1"\e3d0"
filter_2filter_2"\e3d1"
filter_3filter_3"\e3d2"
filter_4filter_4"\e3d4"
filter_5filter_5"\e3d5"
filter_6filter_6"\e3d6"
filter_7filter_7"\e3d7"
filter_8filter_8"\e3d8"
filter_9filter_9"\e3d9"
filter_9_plusfilter_9_plus"\e3da"
filter_b_and_wfilter_b_and_w"\e3db"
filter_center_focusfilter_center_focus"\e3dc"
filter_dramafilter_drama"\e3dd"
filter_framesfilter_frames"\e3de"
filter_hdrfilter_hdr"\e3df"
filter_listfilter_list"\e152"
filter_nonefilter_none"\e3e0"
filter_tilt_shiftfilter_tilt_shift"\e3e2"
filter_vintagefilter_vintage"\e3e3"
find_in_pagefind_in_page"\e880"
find_replacefind_replace"\e881"
fingerprintfingerprint"\e90d"
first_pagefirst_page"\e5dc"
fitness_centerfitness_center"\eb43"
flagflag"\e153"
flareflare"\e3e4"
flash_autoflash_auto"\e3e5"
flash_offflash_off"\e3e6"
flash_onflash_on"\e3e7"
flightflight"\e539"
flight_landflight_land"\e904"
flight_takeoffflight_takeoff"\e905"
flipflip"\e3e8"
flip_to_backflip_to_back"\e882"
flip_to_frontflip_to_front"\e883"
folderfolder"\e2c7"
folder_openfolder_open"\e2c8"
folder_sharedfolder_shared"\e2c9"
folder_specialfolder_special"\e617"
font_downloadfont_download"\e167"
format_align_centerformat_align_center"\e234"
format_align_justifyformat_align_justify"\e235"
format_align_leftformat_align_left"\e236"
format_align_rightformat_align_right"\e237"
format_boldformat_bold"\e238"
format_clearformat_clear"\e239"
format_color_fillformat_color_fill"\e23a"
format_color_resetformat_color_reset"\e23b"
format_color_textformat_color_text"\e23c"
format_indent_decreaseformat_indent_decrease"\e23d"
format_indent_increaseformat_indent_increase"\e23e"
format_italicformat_italic"\e23f"
format_line_spacingformat_line_spacing"\e240"
format_list_bulletedformat_list_bulleted"\e241"
format_list_numberedformat_list_numbered"\e242"
format_paintformat_paint"\e243"
format_quoteformat_quote"\e244"
format_shapesformat_shapes"\e25e"
format_sizeformat_size"\e245"
format_strikethroughformat_strikethrough"\e246"
format_textdirection_l_to_rformat_textdirection_l_to_r"\e247"
format_textdirection_r_to_lformat_textdirection_r_to_l"\e248"
format_underlinedformat_underlined"\e249"
forumforum"\e0bf"
forwardforward"\e154"
forward_10forward_10"\e056"
forward_30forward_30"\e057"
forward_5forward_5"\e058"
free_breakfastfree_breakfast"\eb44"
fullscreenfullscreen"\e5d0"
fullscreen_exitfullscreen_exit"\e5d1"
functionsfunctions"\e24a"
g_translateg_translate"\e927"
gamepadgamepad"\e30f"
gamesgames"\e021"
gavelgavel"\e90e"
gesturegesture"\e155"
get_appget_app"\e884"
gifgif"\e908"
golf_coursegolf_course"\eb45"
gps_fixedgps_fixed"\e1b3"
gps_not_fixedgps_not_fixed"\e1b4"
gps_offgps_off"\e1b5"
gradegrade"\e885"
gradientgradient"\e3e9"
graingrain"\e3ea"
graphic_eqgraphic_eq"\e1b8"
grid_offgrid_off"\e3eb"
grid_ongrid_on"\e3ec"
groupgroup"\e7ef"
group_addgroup_add"\e7f0"
group_workgroup_work"\e886"
hdhd"\e052"
hdr_offhdr_off"\e3ed"
hdr_onhdr_on"\e3ee"
hdr_stronghdr_strong"\e3f1"
hdr_weakhdr_weak"\e3f2"
headsetheadset"\e310"
headset_micheadset_mic"\e311"
healinghealing"\e3f3"
hearinghearing"\e023"
helphelp"\e887"
help_outlinehelp_outline"\e8fd"
high_qualityhigh_quality"\e024"
highlighthighlight"\e25f"
highlight_offhighlight_off"\e888"
historyhistory"\e889"
homehome"\e88a"
hot_tubhot_tub"\eb46"
hotelhotel"\e53a"
hourglass_emptyhourglass_empty"\e88b"
hourglass_fullhourglass_full"\e88c"
httphttp"\e902"
httpshttps"\e88d"
imageimage"\e3f4"
image_aspect_ratioimage_aspect_ratio"\e3f5"
import_contactsimport_contacts"\e0e0"
import_exportimport_export"\e0c3"
important_devicesimportant_devices"\e912"
inboxinbox"\e156"
indeterminate_check_boxindeterminate_check_box"\e909"
infoinfo"\e88e"
info_outlineinfo_outline"\e88f"
inputinput"\e890"
insert_chartinsert_chart"\e24b"
insert_commentinsert_comment"\e24c"
insert_drive_fileinsert_drive_file"\e24d"
insert_emoticoninsert_emoticon"\e24e"
insert_invitationinsert_invitation"\e24f"
insert_linkinsert_link"\e250"
insert_photoinsert_photo"\e251"
invert_colorsinvert_colors"\e891"
invert_colors_offinvert_colors_off"\e0c4"
isoiso"\e3f6"
keyboardkeyboard"\e312"
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_down"\e313"
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_left"\e314"
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_right"\e315"
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_up"\e316"
keyboard_backspacekeyboard_backspace"\e317"
keyboard_capslockkeyboard_capslock"\e318"
keyboard_hidekeyboard_hide"\e31a"
keyboard_returnkeyboard_return"\e31b"
keyboard_tabkeyboard_tab"\e31c"
keyboard_voicekeyboard_voice"\e31d"
kitchenkitchen"\eb47"
labellabel"\e892"
label_outlinelabel_outline"\e893"
landscapelandscape"\e3f7"
languagelanguage"\e894"
laptoplaptop"\e31e"
laptop_chromebooklaptop_chromebook"\e31f"
laptop_maclaptop_mac"\e320"
laptop_windowslaptop_windows"\e321"
last_pagelast_page"\e5dd"
launchlaunch"\e895"
layerslayers"\e53b"
layers_clearlayers_clear"\e53c"
leak_addleak_add"\e3f8"
leak_removeleak_remove"\e3f9"
lenslens"\e3fa"
library_addlibrary_add"\e02e"
library_bookslibrary_books"\e02f"
library_musiclibrary_music"\e030"
lightbulb_outlinelightbulb_outline"\e90f"
line_styleline_style"\e919"
line_weightline_weight"\e91a"
linear_scalelinear_scale"\e260"
linklink"\e157"
linked_cameralinked_camera"\e438"
listlist"\e896"
live_helplive_help"\e0c6"
live_tvlive_tv"\e639"
local_activitylocal_activity"\e53f"
local_airportlocal_airport"\e53d"
local_atmlocal_atm"\e53e"
local_barlocal_bar"\e540"
local_cafelocal_cafe"\e541"
local_car_washlocal_car_wash"\e542"
local_convenience_storelocal_convenience_store"\e543"
local_dininglocal_dining"\e556"
local_drinklocal_drink"\e544"
local_floristlocal_florist"\e545"
local_gas_stationlocal_gas_station"\e546"
local_grocery_storelocal_grocery_store"\e547"
local_hospitallocal_hospital"\e548"
local_hotellocal_hotel"\e549"
local_laundry_servicelocal_laundry_service"\e54a"
local_librarylocal_library"\e54b"
local_malllocal_mall"\e54c"
local_movieslocal_movies"\e54d"
local_offerlocal_offer"\e54e"
local_parkinglocal_parking"\e54f"
local_pharmacylocal_pharmacy"\e550"
local_phonelocal_phone"\e551"
local_pizzalocal_pizza"\e552"
local_playlocal_play"\e553"
local_post_officelocal_post_office"\e554"
local_printshoplocal_printshop"\e555"
local_seelocal_see"\e557"
local_shippinglocal_shipping"\e558"
local_taxilocal_taxi"\e559"
location_citylocation_city"\e7f1"
location_disabledlocation_disabled"\e1b6"
location_offlocation_off"\e0c7"
location_onlocation_on"\e0c8"
location_searchinglocation_searching"\e1b7"
locklock"\e897"
lock_openlock_open"\e898"
lock_outlinelock_outline"\e899"
lookslooks"\e3fc"
looks_3looks_3"\e3fb"
looks_4looks_4"\e3fd"
looks_5looks_5"\e3fe"
looks_6looks_6"\e3ff"
looks_onelooks_one"\e400"
looks_twolooks_two"\e401"
looploop"\e028"
loupeloupe"\e402"
low_prioritylow_priority"\e16d"
loyaltyloyalty"\e89a"
mailmail"\e158"
mail_outlinemail_outline"\e0e1"
mapmap"\e55b"
markunreadmarkunread"\e159"
markunread_mailboxmarkunread_mailbox"\e89b"
memorymemory"\e322"
menumenu"\e5d2"
merge_typemerge_type"\e252"
messagemessage"\e0c9"
micmic"\e029"
mic_nonemic_none"\e02a"
mic_offmic_off"\e02b"
mmsmms"\e618"
mode_commentmode_comment"\e253"
mode_editmode_edit"\e254"
monetization_onmonetization_on"\e263"
money_offmoney_off"\e25c"
monochrome_photosmonochrome_photos"\e403"
moodmood"\e7f2"
mood_badmood_bad"\e7f3"
moremore"\e619"
more_horizmore_horiz"\e5d3"
more_vertmore_vert"\e5d4"
motorcyclemotorcycle"\e91b"
mousemouse"\e323"
move_to_inboxmove_to_inbox"\e168"
moviemovie"\e02c"
movie_creationmovie_creation"\e404"
movie_filtermovie_filter"\e43a"
multiline_chartmultiline_chart"\e6df"
music_notemusic_note"\e405"
music_videomusic_video"\e063"
my_locationmy_location"\e55c"
naturenature"\e406"
nature_peoplenature_people"\e407"
navigate_beforenavigate_before"\e408"
navigate_nextnavigate_next"\e409"
navigationnavigation"\e55d"
near_menear_me"\e569"
network_cellnetwork_cell"\e1b9"
network_checknetwork_check"\e640"
network_lockednetwork_locked"\e61a"
network_wifinetwork_wifi"\e1ba"
new_releasesnew_releases"\e031"
next_weeknext_week"\e16a"
nfcnfc"\e1bb"
no_encryptionno_encryption"\e641"
no_simno_sim"\e0cc"
not_interestednot_interested"\e033"
notenote"\e06f"
note_addnote_add"\e89c"
notificationsnotifications"\e7f4"
notifications_activenotifications_active"\e7f7"
notifications_nonenotifications_none"\e7f5"
notifications_offnotifications_off"\e7f6"
notifications_pausednotifications_paused"\e7f8"
offline_pinoffline_pin"\e90a"
ondemand_videoondemand_video"\e63a"
opacityopacity"\e91c"
open_in_browseropen_in_browser"\e89d"
open_in_newopen_in_new"\e89e"
open_withopen_with"\e89f"
pagespages"\e7f9"
pageviewpageview"\e8a0"
palettepalette"\e40a"
pan_toolpan_tool"\e925"
panoramapanorama"\e40b"
panorama_fish_eyepanorama_fish_eye"\e40c"
panorama_horizontalpanorama_horizontal"\e40d"
panorama_verticalpanorama_vertical"\e40e"
panorama_wide_anglepanorama_wide_angle"\e40f"
party_modeparty_mode"\e7fa"
pausepause"\e034"
pause_circle_filledpause_circle_filled"\e035"
pause_circle_outlinepause_circle_outline"\e036"
paymentpayment"\e8a1"
peoplepeople"\e7fb"
people_outlinepeople_outline"\e7fc"
perm_camera_micperm_camera_mic"\e8a2"
perm_contact_calendarperm_contact_calendar"\e8a3"
perm_data_settingperm_data_setting"\e8a4"
perm_device_informationperm_device_information"\e8a5"
perm_identityperm_identity"\e8a6"
perm_mediaperm_media"\e8a7"
perm_phone_msgperm_phone_msg"\e8a8"
perm_scan_wifiperm_scan_wifi"\e8a9"
personperson"\e7fd"
person_addperson_add"\e7fe"
person_outlineperson_outline"\e7ff"
person_pinperson_pin"\e55a"
person_pin_circleperson_pin_circle"\e56a"
personal_videopersonal_video"\e63b"
petspets"\e91d"
phonephone"\e0cd"
phone_androidphone_android"\e324"
phone_bluetooth_speakerphone_bluetooth_speaker"\e61b"
phone_forwardedphone_forwarded"\e61c"
phone_in_talkphone_in_talk"\e61d"
phone_iphonephone_iphone"\e325"
phone_lockedphone_locked"\e61e"
phone_missedphone_missed"\e61f"
phone_pausedphone_paused"\e620"
phonelinkphonelink"\e326"
phonelink_erasephonelink_erase"\e0db"
phonelink_lockphonelink_lock"\e0dc"
phonelink_offphonelink_off"\e327"
phonelink_ringphonelink_ring"\e0dd"
phonelink_setupphonelink_setup"\e0de"
photophoto"\e410"
photo_albumphoto_album"\e411"
photo_cameraphoto_camera"\e412"
photo_filterphoto_filter"\e43b"
photo_libraryphoto_library"\e413"
photo_size_select_actualphoto_size_select_actual"\e432"
photo_size_select_largephoto_size_select_large"\e433"
photo_size_select_smallphoto_size_select_small"\e434"
picture_as_pdfpicture_as_pdf"\e415"
picture_in_picturepicture_in_picture"\e8aa"
picture_in_picture_altpicture_in_picture_alt"\e911"
pie_chartpie_chart"\e6c4"
pie_chart_outlinedpie_chart_outlined"\e6c5"
pin_droppin_drop"\e55e"
placeplace"\e55f"
play_arrowplay_arrow"\e037"
play_circle_filledplay_circle_filled"\e038"
play_circle_outlineplay_circle_outline"\e039"
play_for_workplay_for_work"\e906"
playlist_addplaylist_add"\e03b"
playlist_add_checkplaylist_add_check"\e065"
playlist_playplaylist_play"\e05f"
plus_oneplus_one"\e800"
pollpoll"\e801"
polymerpolymer"\e8ab"
poolpool"\eb48"
portable_wifi_offportable_wifi_off"\e0ce"
portraitportrait"\e416"
powerpower"\e63c"
power_inputpower_input"\e336"
power_settings_newpower_settings_new"\e8ac"
pregnant_womanpregnant_woman"\e91e"
present_to_allpresent_to_all"\e0df"
printprint"\e8ad"
priority_highpriority_high"\e645"
publicpublic"\e80b"
publishpublish"\e255"
query_builderquery_builder"\e8ae"
question_answerquestion_answer"\e8af"
queuequeue"\e03c"
queue_musicqueue_music"\e03d"
queue_play_nextqueue_play_next"\e066"
radioradio"\e03e"
radio_button_checkedradio_button_checked"\e837"
radio_button_uncheckedradio_button_unchecked"\e836"
rate_reviewrate_review"\e560"
receiptreceipt"\e8b0"
recent_actorsrecent_actors"\e03f"
record_voice_overrecord_voice_over"\e91f"
redeemredeem"\e8b1"
redoredo"\e15a"
refreshrefresh"\e5d5"
removeremove"\e15b"
remove_circleremove_circle"\e15c"
remove_circle_outlineremove_circle_outline"\e15d"
remove_from_queueremove_from_queue"\e067"
remove_red_eyeremove_red_eye"\e417"
remove_shopping_cartremove_shopping_cart"\e928"
reorderreorder"\e8fe"
repeatrepeat"\e040"
repeat_onerepeat_one"\e041"
replayreplay"\e042"
replay_10replay_10"\e059"
replay_30replay_30"\e05a"
replay_5replay_5"\e05b"
replyreply"\e15e"
reply_allreply_all"\e15f"
reportreport"\e160"
report_problemreport_problem"\e8b2"
restaurantrestaurant"\e56c"
restaurant_menurestaurant_menu"\e561"
restorerestore"\e8b3"
restore_pagerestore_page"\e929"
ring_volumering_volume"\e0d1"
roomroom"\e8b4"
room_serviceroom_service"\eb49"
rotate_90_degrees_ccwrotate_90_degrees_ccw"\e418"
rotate_leftrotate_left"\e419"
rotate_rightrotate_right"\e41a"
rounded_cornerrounded_corner"\e920"
routerrouter"\e328"
rowingrowing"\e921"
rss_feedrss_feed"\e0e5"
rv_hookuprv_hookup"\e642"
satellitesatellite"\e562"
savesave"\e161"
scannerscanner"\e329"
scheduleschedule"\e8b5"
schoolschool"\e80c"
screen_lock_landscapescreen_lock_landscape"\e1be"
screen_lock_portraitscreen_lock_portrait"\e1bf"
screen_lock_rotationscreen_lock_rotation"\e1c0"
screen_rotationscreen_rotation"\e1c1"
screen_sharescreen_share"\e0e2"
sd_cardsd_card"\e623"
sd_storagesd_storage"\e1c2"
searchsearch"\e8b6"
securitysecurity"\e32a"
select_allselect_all"\e162"
sendsend"\e163"
sentiment_dissatisfiedsentiment_dissatisfied"\e811"
sentiment_neutralsentiment_neutral"\e812"
sentiment_satisfiedsentiment_satisfied"\e813"
sentiment_very_dissatisfiedsentiment_very_dissatisfied"\e814"
sentiment_very_satisfiedsentiment_very_satisfied"\e815"
settingssettings"\e8b8"
settings_applicationssettings_applications"\e8b9"
settings_backup_restoresettings_backup_restore"\e8ba"
settings_bluetoothsettings_bluetooth"\e8bb"
settings_brightnesssettings_brightness"\e8bd"
settings_cellsettings_cell"\e8bc"
settings_ethernetsettings_ethernet"\e8be"
settings_input_antennasettings_input_antenna"\e8bf"
settings_input_componentsettings_input_component"\e8c0"
settings_input_compositesettings_input_composite"\e8c1"
settings_input_hdmisettings_input_hdmi"\e8c2"
settings_input_svideosettings_input_svideo"\e8c3"
settings_overscansettings_overscan"\e8c4"
settings_phonesettings_phone"\e8c5"
settings_powersettings_power"\e8c6"
settings_remotesettings_remote"\e8c7"
settings_system_daydreamsettings_system_daydream"\e1c3"
settings_voicesettings_voice"\e8c8"
shareshare"\e80d"
shopshop"\e8c9"
shop_twoshop_two"\e8ca"
shopping_basketshopping_basket"\e8cb"
shopping_cartshopping_cart"\e8cc"
short_textshort_text"\e261"
show_chartshow_chart"\e6e1"
shuffleshuffle"\e043"
signal_cellular_4_barsignal_cellular_4_bar"\e1c8"
signal_cellular_connected_no_internet_4_barsignal_cellular_connected_no_internet_4_bar"\e1cd"
signal_cellular_no_simsignal_cellular_no_sim"\e1ce"
signal_cellular_nullsignal_cellular_null"\e1cf"
signal_cellular_offsignal_cellular_off"\e1d0"
signal_wifi_4_barsignal_wifi_4_bar"\e1d8"
signal_wifi_4_bar_locksignal_wifi_4_bar_lock"\e1d9"
signal_wifi_offsignal_wifi_off"\e1da"
sim_cardsim_card"\e32b"
sim_card_alertsim_card_alert"\e624"
skip_nextskip_next"\e044"
skip_previousskip_previous"\e045"
slideshowslideshow"\e41b"
slow_motion_videoslow_motion_video"\e068"
smartphonesmartphone"\e32c"
smoke_freesmoke_free"\eb4a"
smoking_roomssmoking_rooms"\eb4b"
smssms"\e625"
sms_failedsms_failed"\e626"
snoozesnooze"\e046"
sortsort"\e164"
sort_by_alphasort_by_alpha"\e053"
spaspa"\eb4c"
space_barspace_bar"\e256"
speakerspeaker"\e32d"
speaker_groupspeaker_group"\e32e"
speaker_notesspeaker_notes"\e8cd"
speaker_notes_offspeaker_notes_off"\e92a"
speaker_phonespeaker_phone"\e0d2"
spellcheckspellcheck"\e8ce"
starstar"\e838"
star_borderstar_border"\e83a"
star_halfstar_half"\e839"
starsstars"\e8d0"
stay_current_landscapestay_current_landscape"\e0d3"
stay_current_portraitstay_current_portrait"\e0d4"
stay_primary_landscapestay_primary_landscape"\e0d5"
stay_primary_portraitstay_primary_portrait"\e0d6"
stopstop"\e047"
stop_screen_sharestop_screen_share"\e0e3"
storagestorage"\e1db"
storestore"\e8d1"
store_mall_directorystore_mall_directory"\e563"
straightenstraighten"\e41c"
streetviewstreetview"\e56e"
strikethrough_sstrikethrough_s"\e257"
stylestyle"\e41d"
subdirectory_arrow_leftsubdirectory_arrow_left"\e5d9"
subdirectory_arrow_rightsubdirectory_arrow_right"\e5da"
subjectsubject"\e8d2"
subscriptionssubscriptions"\e064"
subtitlessubtitles"\e048"
subwaysubway"\e56f"
supervisor_accountsupervisor_account"\e8d3"
surround_soundsurround_sound"\e049"
swap_callsswap_calls"\e0d7"
swap_horizswap_horiz"\e8d4"
swap_vertswap_vert"\e8d5"
swap_vertical_circleswap_vertical_circle"\e8d6"
switch_cameraswitch_camera"\e41e"
switch_videoswitch_video"\e41f"
syncsync"\e627"
sync_disabledsync_disabled"\e628"
sync_problemsync_problem"\e629"
system_updatesystem_update"\e62a"
system_update_altsystem_update_alt"\e8d7"
tabtab"\e8d8"
tab_unselectedtab_unselected"\e8d9"
tablettablet"\e32f"
tablet_androidtablet_android"\e330"
tablet_mactablet_mac"\e331"
tag_facestag_faces"\e420"
tap_and_playtap_and_play"\e62b"
terrainterrain"\e564"
text_fieldstext_fields"\e262"
text_formattext_format"\e165"
textsmstextsms"\e0d8"
texturetexture"\e421"
theaterstheaters"\e8da"
thumb_downthumb_down"\e8db"
thumb_upthumb_up"\e8dc"
thumbs_up_downthumbs_up_down"\e8dd"
time_to_leavetime_to_leave"\e62c"
timelapsetimelapse"\e422"
timelinetimeline"\e922"
timertimer"\e425"
timer_10timer_10"\e423"
timer_3timer_3"\e424"
timer_offtimer_off"\e426"
titletitle"\e264"
toctoc"\e8de"
todaytoday"\e8df"
tolltoll"\e8e0"
tonalitytonality"\e427"
touch_apptouch_app"\e913"
toystoys"\e332"
track_changestrack_changes"\e8e1"
traffictraffic"\e565"
traintrain"\e570"
tramtram"\e571"
transfer_within_a_stationtransfer_within_a_station"\e572"
transformtransform"\e428"
translatetranslate"\e8e2"
trending_downtrending_down"\e8e3"
trending_flattrending_flat"\e8e4"
trending_uptrending_up"\e8e5"
tunetune"\e429"
turned_inturned_in"\e8e6"
turned_in_notturned_in_not"\e8e7"
tvtv"\e333"
unarchiveunarchive"\e169"
undoundo"\e166"
unfold_lessunfold_less"\e5d6"
unfold_moreunfold_more"\e5d7"
updateupdate"\e923"
usbusb"\e1e0"
verified_userverified_user"\e8e8"
vertical_align_bottomvertical_align_bottom"\e258"
vertical_align_centervertical_align_center"\e259"
vertical_align_topvertical_align_top"\e25a"
vibrationvibration"\e62d"
video_callvideo_call"\e070"
video_labelvideo_label"\e071"
video_libraryvideo_library"\e04a"
videocamvideocam"\e04b"
videocam_offvideocam_off"\e04c"
videogame_assetvideogame_asset"\e338"
view_agendaview_agenda"\e8e9"
view_arrayview_array"\e8ea"
view_carouselview_carousel"\e8eb"
view_columnview_column"\e8ec"
view_comfyview_comfy"\e42a"
view_compactview_compact"\e42b"
view_dayview_day"\e8ed"
view_headlineview_headline"\e8ee"
view_listview_list"\e8ef"
view_moduleview_module"\e8f0"
view_quiltview_quilt"\e8f1"
view_streamview_stream"\e8f2"
view_weekview_week"\e8f3"
vignettevignette"\e435"
visibilityvisibility"\e8f4"
visibility_offvisibility_off"\e8f5"
voice_chatvoice_chat"\e62e"
voicemailvoicemail"\e0d9"
volume_downvolume_down"\e04d"
volume_mutevolume_mute"\e04e"
volume_offvolume_off"\e04f"
volume_upvolume_up"\e050"
vpn_keyvpn_key"\e0da"
vpn_lockvpn_lock"\e62f"
wallpaperwallpaper"\e1bc"
warningwarning"\e002"
watchwatch"\e334"
watch_laterwatch_later"\e924"
wb_autowb_auto"\e42c"
wb_cloudywb_cloudy"\e42d"
wb_incandescentwb_incandescent"\e42e"
wb_iridescentwb_iridescent"\e436"
wb_sunnywb_sunny"\e430"
wcwc"\e63d"
webweb"\e051"
web_assetweb_asset"\e069"
weekendweekend"\e16b"
whatshotwhatshot"\e80e"
widgetswidgets"\e1bd"
wifiwifi"\e63e"
wifi_lockwifi_lock"\e1e1"
wifi_tetheringwifi_tethering"\e1e2"
workwork"\e8f9"
wrap_textwrap_text"\e25b"
youtube_searched_foryoutube_searched_for"\e8fa"
zoom_inzoom_in"\e8ff"
zoom_outzoom_out"\e900"
zoom_out_mapzoom_out_map"\e56b"

Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo