Banner

Cách để Google lập chỉ mục và tạo site links cho trang label

Nếu như Blog của bạn đang sử dụng rất nhiều label bạn có thể lọc ra một vài label chính mà bạn cho rằng người dùng sẽ thường truy cập liên kết đến trang label này.


Đầu tiên để biết site links hay còn gọi là liên kết trang web là gì? bạn nên truy cập trang Search Console Trợ giúp đọc để hiểu rõ hơn về tác dụng của liên kết trang web và bạn cũng cần nhớ các liên kết trang web là hoàn toàn tự động tuy nhiên bạn cũng cần biết một số mẹo dưới đây có thể giúp trang tìm kiếm label của bạn được Google lập chỉ mục và tạo site links thay vì những trang khác.

google site links

Google lập chỉ mục bằng 2 cách đọc sơ đồ trang web (sitemap.xml) và truy cập trực tiếp trang web tìm những liên kết không bị chặn bởi robots.txt và thuộc tính rel="nofollow". Theo nguyên tắc đối với một Blog mới Google sẽ luôn ưu tiên lập chỉ mục cho các trang tĩnh và trang tìm kiếm label trước nếu các trang này không bị chặn sau đó mới đọc sơ đồ trang web và lập chỉ mục cho trang bài viết.

Các bạn lưu ý tệp sitemap.xml chỉ bao gồm các URL của bài viết và được giới hạn mỗi trang cho 150 URL. Khi bạn gửi tệp sitemap.xml trong webmasters, Google sẽ tự phân ra thành nhiều trang ?page=1, ?page=2, ?page=3... nếu tệp sitemap.xml chứa hơn số URL quy định 150.

Nếu như Blog của bạn đang sử dụng rất nhiều label bạn có thể lọc ra một vài label chính mà bạn cho rằng người dùng sẽ thường truy cập liên kết đến trang label này. Sau đó bạn thêm thuộc tính Allow: cho phép liên kết vào tệp robots.txt, viết thẻ tiêu đề và mô tả cho liên kết, và yêu cầu Google lập chỉ mục cho liên kết.

Dưới đây là cách làm của mình với label có tên windows-setup (Cài đặt Windows)

Thêm liên kết vào tệp robots.txt

Để Goolge lập chỉ mục cho liên kết /search/label/windows-setup thì bạn phải cho phép liên kết trong tệp robots.txt

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /
Allow: /search/label/windows-setup
Sitemap: https://www.vietblogdao.com/sitemap.xml

Tuy nhiên khi bạn cho phép Google lập chỉ mục liên kết đồng nghĩa Google cũng lập chỉ mục luôn các liên kết phụ phía sau được bắt đầu bằng ?updated-max=(phân trang), điều này dẫn đến thẻ tiêu đề và thẻ mô tả bị trùng lặp do đó bạn cần chặn liên kết phụ như sau:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /search
Disallow: /search/label/windows-setup?updated-max=*
Allow: /
Allow: /search/label/windows-setup
Sitemap: https://www.vietblogdao.com/sitemap.xml

Lưu ý: Khi bạn cập nhật tệp robots.txt trong Blogger, bạn cũng cần cập nhật lại Bộ kiểm tra robots.txt trong trang quản trị webmasters của bạn

Thêm thẻ tiêu đề và mô tả

Đây là phần giao diện hiển thị trên Google tìm kiếm bao gồm tiêu đề và mô tả ngắn, do đó bạn cần viết các thẻ meta cho tiêu đề và mô tả cho label trong thẻ <head>

<head>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;windows-setup&quot;'>
<title>Cài đặt Windows - Việt Blogger</title>
<meta content='Tổng hợp các phương pháp cài đặt và nâng cấp Windows, cách kích hoạt giấy phép, hướng dẫn sao lưu dữ liệu và phục hồi hệ thống' name='description'/>
</b:if>
...
</head>

Tìm nạp như Google cho liên kết

Đăng nhập trang quản trị webmasters của bạn mục Tìm nạp như Google thêm liên kết search/label/windows-setup chọn TÌM NẠP VÀ HIỂN THỊ, chọn Chỉ thu thập thông tin URL này

fetch as google

Tham khảo thêm: Sử dụng Tìm nạp như Google cho các trang web


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo